Main menu
HOT NEWS
adv

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ ခြဲမႈ ဘာေတြ ကြာျခားသလဲ

ေဒါက္တာသိန္းထြန္း

------------------------------

ယေန႔တိုးတက္ေနေသာကမၻာႀကီးတြင္တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာၾကသည္။ မည္သည့္အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီမဆို ေရရွည္တြင္ ထိုၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိေစရန္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတည္းဟူေသာ ဤသေဘာတရားႏွစ္ခုကို(အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ကြဲျပားေစကာမူ)လက္ ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ စနစ္တက်ေပါင္းစပ္အသံုးခ်ေနၾကသည္။ မွန္ကန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈ ကိုေပးရန္ႏွင့္ စနစ္တက်အက်ိဳးရွိရွိ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ရန္မွာ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းအတြက္မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ေခါင္းေဆာင္မႈ (Leadership)ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ(Management)ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနသလဲ၊ ဘာေတြကြာျခားမႈရွိသလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးတို႔ၾကား ဤသေဘာတရားအရဘယ္လိုကြာျခားသလဲစသျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားဗဟုသုတရရွိေစရန္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသံုးသပ္တင္ ျပသြားပါမည္။

Read more...

တရားဥပေဒကို စိန္ေခၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား

ရန္ကုန္မွာ ေနထုိင္လာခဲ့ သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ျပည့္ ေပေတာ့မည္။ ရန္ကုန္မွာ ဒုစ႐ိုက္မႈခင္းသတင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က ထူးထူးဆန္းဆန္း အမႈကိစၥမ်ား မၾကားဖူးခဲ့ ပါေခ်။ သူခိုးခိုးတာ၊ အလစ္သုတ္တာ၊ ခါးပိုက္ ႏိႈက္တာ၊ လမ္းသရဲေတြ အုပ္စုဖြဲ႕ ႐ိုက္ၾကႏွက္ ၾကတာေလာက္ပဲ ၾကားဖူးသည္။ ယခုေခတ္ လို ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လူေျပာသူေျပာမ်ား ေသာ လူသတ္မႈမ်ဳိးတို႔ကို မၾကားဖူးခဲ့ေပ။

Read more...

အဆိုး သံသရာ မလည္ေအာင္

ထိုင္းက အလုပ္သမားဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ထိုင္းကေနေထာင္ေသာင္း ခ်ီထြက္ေျပးၾကတဲ့သတင္းက ဇြန္လကုန္ ဇူလိုင္လဆန္း ပိုင္းမွာ ျမန္မာနဲ႔ထိုင္းသတင္းမီဒီယာေတြကို လႊမ္းမိုးထား လိုက္တယ္။

Read more...

ေငြမည္း ခဝါခ်

မၾကာေသးမီက ႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ ခုတြင္ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မည္မွ် ေအာင္ျမင္သနည္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ၾကားျမင္ရသည္။ အေကာက္ခြန္လြတ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ျခင္းႏွင့္ အခြန္မေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေငြ မည္းမ်ားကို ခဝါခ်မႈအေပၚ တိုက္ဖ်က္ ေရးကို အသားေပးေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

Read more...

တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆုိ ေသာအခ်က္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္ သို႔ မဟုတ္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မတူညီေသာ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ မ်ားျဖင့္ ေရာယွက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးမွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမ ေပါက္ဘဲ ျဖစ္ေနစဥ္ တခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားေၾကာင့္လည္း တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားသြားမည္ ကို စုိးရိမ္ေနရသည္။

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191