Main menu
HOT NEWS
adv
မိုဆူးတိုက္ပြဲအတြင္း အားၿပိဳင္ေနၾကေသာ လက္ေျဖာင့္တပ္သားမ်ား

မိုဆူးတိုက္ပြဲအတြင္း အားၿပိဳင္ေနၾကေသာ လက္ေျဖာင့္တပ္သားမ်ား

အယ္လ္-မတ္ဒါဒစ္အယ္လ္-ဆတ္ ဒီ၏ စႏိုက္ပါ မွန္ေျပာင္းမွ တစ္ဆင့္ မိုဆူးၿမိဳ႕၏ ပ်က္စီးေနေသာ အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအံုႀကီးကို ျပတ္ျပတ္သား သား ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ဆတ္ဒီ ရွာေဖြေနသည့္ ႈွ အဖြဲ႕မွ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ သမားမ်ားကိုေတာ့ ျမင္ေတြ႕ရျခင္း မရွိေသး ေပ။ အခ်ိန္က မိုဆူးၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရအေဆာက္ အအံုေပၚတြင္ အီရတ္ႏိုင္ငံအလံကို လႊင့္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီဟု အီရတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေၾကညာခဲ့ၿပီး ခါစအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ဆတ္ဒီ၏အနီးရွိ အျခားအေဆာက္အ အံုတစ္ခု၏ အေပၚဆံုး အထပ္တြင္လည္း အသင့္ေနရာယူထားသည့္ အီရတ္စစ္တပ္၏ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။ ¤င္းတို႔သည္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ က်ည္ခြံမ်ား၊ ေရျမႇဳပ္ေမြ႕ရာမ်ားကို ၿခံရံရင္း ရန္သူမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္လွ်င္ပင္ ႈွ တို႔ ၏ လက္ေျဖာင့္တပ္ဖြဲ႕က မ်ားစြာအင္အား သာလြန္ေနေၾကာင္းကို ဆတ္ဒီတို႔ နားလည္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

''လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမားေတြကို ထိုး စစ္ဆင္ဖို႔ထက္ ကာကြယ္ဖို႔ကို ပိုၿပီးအသံုးျပဳ ေနရပါတယ္''ဟုလည္း ဆတ္ဒီက ဝန္ခံသည္။ ထုိ႔အျပင္ အီရတ္အစိုးရ၏ လက္ေျဖာင့္တပ္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္လည္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ားအတြင္း ¤င္းတို႔ဘက္က IS တို႔၏ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမား ေလးဦး ကို ပစ္သတ္ခဲ့သည္ဟု အျခားေသာ အစိုးရ ဘက္မွ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမား တစ္ဦး ျဖစ္သူ တက္ဖ္တာလာက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ထုိျဖစ္ရပ္အၿပီး မၾကာခင္မွာ ပင္ ရန္သူဘက္မွေသနတ္သမားမ်ားက ေနရာမ်ား ေျပာင္းလဲကာ သစ္ပင္မ်ားေနာက္တြင္ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္သြားခဲ့သည္။ သူတို႔ဘက္က ပစ္လိုက္တဲ့ က်ည္ကိုၾကည့္ၿပီး သူတို႔ ဘယ္မွာပုန္းေနလဲဆိုတာကို အကဲခတ္ရပါ တယ္။ သူတို႔ေနရာကို ဝင္စဥ္းစားၿပီး ငါသာဆို ဘယ္ေနရာမွာ ပုန္းေနမလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္း ပစ္ခတ္ေနရပါတယ္''ဟုလည္း တာလာက ဆက္ေျပာသည္။

အီရတ္လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမားမ်ား ႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကလည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရန္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနကို သတင္းေပး ေလ့ရွိၿပီး ရန္သူလက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမား အား ႏွိမ္နင္းရန္ မ်ားစြာ ခက္ခဲလာလွ်င္ အေျမာက္ သို႔မဟုတ္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ား ကို ေတာင္းဆိုရသည္။ တာလာ ထိုသို႔ေျပာ ဆိုေနစဥ္မွာတင္ ¤င္းတို႔ဘက္မွ ေသနတ္ သမားတစ္ဦးက ပစ္ခတ္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ¤င္းတို႔ပုန္းေအာင္းေနေသာ အခန္းအတြင္း ယမ္းနံ႔မ်ားႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းသြားခဲ့ျပန္သည္။

လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမားမ်ားသည္ အထူးေလ့က်င့္ထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ ကာ ¤င္းတို႔သည္ တစ္ဦးျခင္း၊ ႏွစ္ေယာက္ တြဲ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕လိုက္လႈပ္ရွားေလ့ရွိသည္။ ¤င္းတို႔သည္ အရည္အေသြးျမင့္ ႐ိုင္ဖယ္မ်ား ႏွင့္ မွန္ေျပာင္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေလ့ရွိကာ ရန္သူကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ ပုန္း ေအာင္း၍ သို႔မဟုတ္ ရန္သူမ်ား အလွမ္းမမီ ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ျခင္း တာဝန္ကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိ သည္။ လက္ေျဖာင့္တပ္ဖြဲ႕ အမ်ားစုမွာ လြတ္ လပ္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး ¤င္း တို႔၏ မိခင္တပ္ရင္းမ်ားမွ တိုက္ခိုက္ေရးအကူ အညီမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ရယူေလ့ရွိ သည္။ လက္ေျဖာင့္တပ္သားမ်ားသည္ အေဝး ရွိ ပစ္မွတ္မ်ားအား ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ ျခင္းအျပင္ ပစ္မွတ္ကို ရွာေဖြျခင္း၊ ေနာက္ ေယာင္ခံျခင္း၊ ပံုဖ်က္သြားလာျခင္း၊ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ အထူးကင္းေထာက္ျခင္း စေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာကိုလည္း ေလ့လာ သင္ယူရန္ လိုအပ္သည္။

ဆတ္ဒီႏွင့္ သူ၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေနရာ ယူထားသည့္ေနရာမွာ ယခင္က အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးဌာနပိုင္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ထိုဧရိယာအား ႏွစ္ႏွစ္ခြဲၾကာ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ IS တို႔က အသံုးျပဳခဲ့ပံု မရ ေခ်။ အေဆာက္အအံု၏ အထပ္တိုင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေန႔စြဲပါ စာရြက္စာ တမ္းမ်ားက ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ မိုဆူးၿမိဳ႕ ကို IS စစ္ေသြးမ်ားက ထိုအခ်ိန္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားေပၚ တြင္ အီရတ္စစ္သားမ်ား၏ ဖိနပ္ရာမ်ား ဖုံး လႊမ္းေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕မွာ အထပ္ျမင့္အ ေဆာက္အအံုေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္''ဟုလည္း ဆတ္ဒီကေျပာကာ ႈွ ေတြ ဘက္ ကသာ ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားေပၚတက္၍ ေနရာယူမည္ဆိုပါက ¤င္းတုိ႔ကို ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟုလည္း ဆတ္ဒီက ရွင္းျပသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အီရတ္ လက္ေျဖာင့္တပ္ သားမ်ားက ေနရထိုင္ရလြယ္ကူၿပီး ပစ္ကြင္းကို ခ်ိန္ညႇိရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းလ်ားေမွာက္ အေနအထားျဖင့္ ရန္သူကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေခ်ာင္းေျမာင္းတတ္ၾက ေသာ္လည္း ျပတင္းေပါက္ေရွ႕တြင္ ¤င္းတို႔ ကာရံထားေသာ ဗီ႐ိုမ်ားေပၚတြင္ ႐ုိင္ဖယ္ ေသနတ္မ်ားကို အနားေပးထားသည္။ မည္ သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ကို မသိရေသာ ရန္သူမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းႏုိင္ ရန္ တာလာတို႔ကဲ့သို႔ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ သမားမ်ားက ကဖင္းလ္ေဆးလံုးမ်ားကို မွီဝဲၾကၿပီး ထိုေဆးမ်ားက ၄င္းတို႔ကို တက္ၾ<ြကေစ ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ဆုိသည္။

''တစ္ခါတေလၾကရင္ ဘာမွမစားထား ရင္ေတာင္ ဗိုက္ဆာတာကို သတိမရပါဘူး'' ဟုလည္း တာလာက ေျပာသည္။      

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191