Main menu
HOT NEWS
adv
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏မွားယြင္းေသာပညာေရးစနစ္ကုိျမန္မာျပည္ သင္ခန္းစာယူႏုိင္သည္

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏မွားယြင္းေသာပညာေရးစနစ္ကုိျမန္မာျပည္ သင္ခန္းစာယူႏုိင္သည္

စိုးမိုး

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူ့စြမ္းအား အရင္း အျမစ္သည္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ထက္ပင္ပိုမိုတန္ ဖိုးႀကီးလွသည္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း ေကာင္းစြာ နားလည္ၾက ေလသည္။ထို့နည္းတူ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၏အားမွာ ပညာ ေရးစနစ္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း အစိုးရတိုင္းသတိရွိၾကစၿမဲပင္။ သို့ဆိုလည္း အေရွ႔ေတာင္အာရွ အာဆီယံႏိုင္ငံတခ်ဳိ႔ သည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ အမီလိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ပညာေရးစနစ္ကို ျမႇင္႕တင္လာ ၾကရာတြင္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင္႕ျခင္းကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ခဲ႕ၾကၿပီး မဟာဗ်ဴဟာကင္းမဲ႕ျခင္းေၾကာင္႕ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ႕ၾကသည္ကလည္းမ်က္ျမင္ဒိ႒ိပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအျဖစ္ကို တစ္ခ်ိန္က အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ပညာေရး က႑ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ခဲ႕ၿပီး ေဒသတြင္း အနိမ္႕ပါးဆံုး ပညာေရးစနစ္ဆီသို့ က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူဝါဒအလြဲမ်ားမွသင္ခန္းစာယူႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးရွင္ Achara Deboonme က ထုိင္းႏုိင္ငံထုတ္The NATION သတင္းစာတြင္ Myanmar can learn from Thailand’s education-relatedmistakes ေခါင္းစဥ္ျဖင္႕ အႀကံျပဳသုံးသပ္ျပထားရာ . . .

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံု လိုက္ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း မွာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္ ဘယ္ေလာက္ အထိ ေျပာင္းလဲသြားလဲဆိုတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္အသက္ႀကီးပိုင္းႏိုင္ငံသား ေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းမြန္ၾကၿပီး ျပည္တြင္းနဲ႔ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အသိလည္း ၾ<ြကယ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပ မဲ့ အသက္ ၃ဝ ေအာက္ပိုင္းကေတာ့အဂၤလိပ္စာ ကြၽမ္း က်င္မႈမွာ အတန္အသင့္ေလာက္သာရွိၾကၿပီး သူတို႔ဟာ အေတြးေခၚၾကံဆမႈေတြအသံုးခ်ရမယ့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိး မွာ အခန္းထဲေအာင္းေနၾကတဲ့ပံုပါပဲ။ ဒါကလည္း တင္းက်ပ္တဲ့ စစ္အစိုးရစနစ္ေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကတာ ေၾကာင့္ အံအားသင့္စရာေတာ့မဟုတ္လွပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအမ်ားအျပားကေတာ့ အလုပ္ အကိုင္ေနရာအတြက္သင့္ေတာ္တဲ့သူေတြရွာေဖြဖို႔ ခက္ ခဲတဲ့အေပၚမွာ ေစာဒကတက္မႈေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က အဂၤလိပ္စာေကာင္းၾကေပမယ့္ အေထြေထြဗဟုသုတ က ေခါင္းပါးေနၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္ဟာ တစ္ ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြထဲမွာအေကာင္း မြန္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒသ တြင္းအဆင့္မွာအမ်ားႀကီး ေနာက္ေရာက္သြားခဲ့ပါၿပီ။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Deepak Neopane က ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြကေတြးေခၚၾကံဆ မႈနဲ႔ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းတဲ့ စြမ္းရည္ပိုင္း မွာ အားနည္းၾကၿပီးအခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရင္းအျမစ္အတြက္ ႐ုန္းကန္ေန ရၿပီလို႔ OBGကို ေျပာပါတယ္။

ဘယ္သူမဆိုျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြား ေရးနဲ႔ တျခားက႑အသီးသီးမွာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကို တပ္အပ္ေျပာႏုိင္ၾကပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႀကီးမားတဲ့အလုပ္သမားအင္အားစုနဲ႔ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေန တယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈျပႆနာဟာ အဂတိလိုက္စားမႈၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဒုတိ ယေျမာက္ အတားအဆီးျဖစ္တယ္လို႔ ၿဗိတိန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာန (UKTI) ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လတ္တေလာပညာေရး အစီရင္ခံစာထဲမွာေတာ့ OBG က ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕အမ်ဳိးသားပညာေရးက႑စီမံကိန္း (NESP)အေပၚ အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္ ထားပါတယ္။ အဲဒီပညာေရးစီမံကိန္းမွာေတာ့စဥ္းစားေတြးေခၚမႈနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေျဖ ရွင္းႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြကို ဦးစားေပးတဲ့ေခတ္ သစ္သင္ၾကားေရးစနစ္ကို အေလးေပးထား တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ႔ကေတာ့ ၁၃ႏွစ္ ပညာ သင္ၾကားတဲ့ စနစ္သစ္အေနနဲ႔ အေျခခံပညာ ေရးစနစ္မွာႏွစ္ႏွစ္ထပ္ေပါင္းထားခဲ့ၿပီး စီမံ ကိန္းကိုေတာ့ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္မွာပါ။အခုလိုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ ဆရာ ဆရာမေတြကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ အစီ အစဥ္ေတြကိုလည္းလက္ရွိသြားေနတဲ့ပံုစံမ်ဳိး နဲ႔ မတူေအာင္ ထည့္သြင္းထားခဲ့ပါတယ္။


တကယ္ေတာ့ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္ ေတြအေနနဲ႔ ပညာေရးအတြက္ တစ္ခုခုကိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေနၿပီဆိုတာကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းပညာေရးအသံုးစရိတ္ဟာဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၆ဒသမ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး အတြက္ အသံုးစရိတ္ဟာ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ၃ ဒသမ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေတာ့ နည္းေနပါေသးတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္နည္းဗ်ဴဟာမက်ရင္ ေတာ့ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ ဘာကိုမွ ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို သင္ခန္းစာယူရ မွာပါ။ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုရင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ စုစုေပါင္း ၁၉ရာခိုင္ႏႈန္းက ေန ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၂၂ဒသမ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမႇင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၆ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ အထိရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္အစိုးရရဲ႕အသံုးစရိတ္ထဲ မွာ အေတာ္မ်ားတဲ့ပမာဏလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒါ ေပမဲ့ ရလဒ္ကေတာ့စိတ္ေက်နပ္စရာမေကာင္း လွပါဘူး။


၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကအာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ငါး ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမး ပြဲျဖစ္တဲ့ PISA 2012မွာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီစာေမးပြဲကေတာ့ ျပင္သစ္ကစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕(OECD)ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲကိုေတာ့ သံုးႏွစ္တစ္ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီးပါဝင္ေျဖဆိုတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စာဖတ္စြမ္း ရည္၊ သိပၸံနဲ႔သခ်ၤာဘာသာရပ္ေတြကို စစ္ေဆး တာပါ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊စင္ကာပူ၊ ထိုင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း၆၅ႏိုင္ငံ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ အဲဒီစာေမးပြဲမွာ စင္ကာပူက သခ်ၤာ မွာ အဆင့္ႏွစ္ ခ်ိတ္ခဲ့ၿပီးစာဖတ္စြမ္းရည္နဲ႔ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြမွာေတာ့ အဆင့္သံုး ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ကေတာ့သိပၸံမွာ အဆင့္ ရွစ္၊ သခ်ၤာမွာ အဆင့္ ၁၇နဲ႔ စာဖတ္စြမ္းရည္ မွာ အဆင့္ ၁၉ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေတာ့ သခ်ၤာမွာ အဆင့္ ၅ဝနဲ႔ စာဖတ္စြမ္းရည္ နဲ႔သိပၸံဘာသာရပ္မွာေတာ့ အဆင့္ ၄၈ ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားကေတာ့ သခ်ၤာ အဆင့္ ၅၂၊စာဖတ္စြမ္းရည္ အဆင့္ ၅၉ နဲ႔ သိပၸံအဆင့္ ကေတာ့ ၅၃ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားကေတာ့ သခ်ၤာနဲ႔သိပၸံမွာ အဆင့္ ၆၄နဲ႔ စာဖတ္ စြမ္းရည္မွာ အဆင့္ ၆၁ ရရွိခဲ့ပါတယ္။


၂ဝဝ၉ခုႏွစ္စာေမးပြဲမွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ က စာဖတ္စြမ္းရည္နဲ႔ သခ်ၤာမွာ အဆင့္ ၅ဝ ရရွိခဲ့ၿပီးသိပၸံမွာေတာ့ အဆင့္ ၄၉ ရရွိခဲ့ပါ တယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ စင္ကာပူက ေတာ့ အဲဒီႏွစ္ကစာဖတ္စြမ္းရည္မွာ အဆင့္ ငါး၊ သခ်ၤာမွာ အဆင့္ႏွစ္နဲ႔ သိပၸံမွာ အဆင့္ေလးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီရလဒ္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ ဒုတိယေျမာက္စီးပြားေရးေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အျပင္းထန္ ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္နဲ႔ရပ္တည္ေနႏိုင္သလဲဆိုတာ ကို ရွင္းျပႏိုင္တဲ့ လံုေလာက္တဲ့သက္ေသပါပဲ။

ထိုင္းႏိုင္ငံကေတာ့အဆင့္ ၃၂ ေနရာ မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ကိုေတာ့ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ရဲ႕ ကမၻာလံုးဆိုင္ ရာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အစီရင္ခံစာအရႏိႈင္းယွဥ္ျပထားတာပါ။

ဒီအခ်က္အလက္ေတြကႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ ငံက အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြက ႏိုင္ငံအတြက္ တကယ္လိုအပ္တဲ့အလုပ္သမားအမ်ဳိးအစား ကို ရရွိဖို႔ ပညာေရးစနစ္ကို ခ်ိန္ညႇိမႈမွာ ဘယ္ ေလာက္အထိအလုပ္မျဖစ္သလဲ ဆိုတာကို ေထာက္ျပေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးစုအတြင္းမွာေတာ့ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္း သံုးဖတ္စာအုပ္ေတြ မၾကာခဏ အေျပာင္းအ လဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သလိုအေျခခံပညာေရးပံုစံသစ္ ေတြ က်င့္သံုးခဲ့သလို ႏိုင္ငံျခားသား ေက်ာင္း ဆရာေတြကိုလည္းစာသင္ခန္းေတြမွာ အသံုး ျပဳလာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကေလးေတြဟာတကၠသိုလ္အ ဆင့္ ၿပီးဆံုးရင္ေတာ့ အနည္းစုကသာ အဂၤ လိပ္စာေကာင္းၾကၿပီး အမ်ားစုကေတာ့သခ်ၤာနဲ႔ သိပၸံ အသိပညာမရွိဘဲ ဘြဲ႕ရခဲ့ၾကပါတယ္။ေနာက္ၿပီး အမ်ားစုဟာအလုပ္ဝင္တဲ့အခါမွာ လည္း သူတို႔သင္ယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႔မသက္ ဆိုင္တဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာေတာ့ပညာ သင္ၾကားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမမွ်တမႈအေပၚ အျပစ္တင္ႏိုင္ေကာင္းပါတယ္။ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာသာ လက္ေတြ႕ေလ့လာေရး စာသင္ခန္းေတြထားရွိၿပီးတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆိုရင္လည္း ေက်ာင္းသားအတြက္ ေထာက္ပံ့ ေခ်းေငြဆိုတာမရွိလို႔ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးေတြ အတြက္ တကၠသိုလ္ဆိုတာ မတက္ရပံုစံပါပဲ။

အခုလိုအေျခအေနမ်ဳိးကျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ပိုၿပီးဆိုးရြားပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအရဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာကေလးငယ္ တစ္သန္းေက်ာ္ ေလာက္ဟာ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ မူ လတန္းေက်ာင္းတက္တဲ့ကေလးအရြယ္ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ထက္နည္းတဲ့ ပမာဏေလာက္ သာ မူလတန္းေက်ာင္းကိုၿပီးဆံုးေအာင္တက္ ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မူလတန္းတက္ေရာက္ တဲ့ ကေလးငယ္ ၁ဝဝ မွာ ၂ဝေလာက္သာ အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ကို ၿပီးေအာင္ တက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးရတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြအရဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ပညာေရးက႑ မွာ ေငြေၾကး ပိုၿပီးသံုးစြဲလာတယ္ဆိုေပမယ့္ရလဒ္ပိုင္းကေတာ့ အားရစရာမေကာင္းလွ ပါဘူး။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္ေတြအရ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ၆၃၆,၂၃၇ ဦးမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ဟာ ၁၉ဝ၄ဝဝ(ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ)နီးပါးသာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သတိျပဳစရာကေတာ့ ဒီရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ေလာက္ကသာ တကၠသိုလ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္ရခဲ့တာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာစစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေအာက္ကို မက်ေရာက္ခင္ ဆယ္စုႏွစ္ အပိုင္းအျခားတစ္ခုအထိအေရွ႕ေတာင္အာရွ မွာ က႑အသီးသီးရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီ က႑ေတြထဲမွာ ပညာေရးလည္းပါဝင္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံရဲ႕ပညာ ေရးစနစ္ခြၽတ္ၿခံဳက်မႈကို ဥေပကၡာျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ မွာေတာ့ အေျခအေနဟာ တစ္စတစ္စ ပိုပိုဆိုးရြားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို အခ်ိန္မီ ထိန္း သိမ္းျပင္ဆင္မႈ မရွိခဲ့ရင္ေတာ့ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာရးစနစ္ဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို အမီ လိုက္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အရင္းအျမစ္ ေတြရရွိဖို႔ မစြမ္းသာႏိုင္တဲ့အထိ အေျခအေနပိုဆိုးသြားႏိုင္ပါတယ္။

#YangonTimesJournal

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Related items

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191