Main menu
HOT NEWS
adv
ေဒၚလာတေစၧ ေဝေလေလ နင္ ဘယ္ကုိင္းမွာေန

ေဒၚလာတေစၧ ေဝေလေလ နင္ ဘယ္ကုိင္းမွာေန

ယခင္ရက္မ်ားက တရိပ္ရိပ္တက္လာခဲ့ေသာ အေမ ရိကန္ ေဒၚလာေစ်းမွာ ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ ရက္)တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၇၅ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္  ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ေဒၚလာေငြေစ်းမွာျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း ျဖစ္လာသည္။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမတိုင္မီအထိ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၂ဝဝ၇ ေအာက္တုိဘာလက တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ က်ပ္ ၁,၃၇ဝ အထိ ေရာက္ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြျပျခင္း၊ ႏွစ္သစ္တြင္ စတင္ေတာ့မည့္ ကားမူဝါဒသစ္အရ ေဒၚလာဝယ္စုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလာျခင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ပို မာလာျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ ပုိ႔ကုန္ရေငြအမ်ားစု ႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ ဝင္မလာဘဲ ျပည္ပဘဏ္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွေနျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေဒၚလာဝယ္စုလာျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေဒၚလာတန္ဖိုး တက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး ဆက္တုိက္တက္ေန ျခင္းမွာ ပံုမွန္ေစ်းကြက္၏သေဘာထက္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ေဒၚလာေစ်းကစားေနသူမ်ား ရိွေန သည္ဟူေသာ သံုးသပ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ေဒၚလာေစ်းတက္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း စံခ်ိန္တင္အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္လာသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ျခင္းကို သက္ေသထူျပေနသလို ျဖစ္ေနသည္။


စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ''ေဒၚလာေစ်း ဒီေလာက္ထိ တက္သြားေလာက္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေႏွာင့္တာကို သူတို႔ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူး။ ဒီေတာ့ စီး ပြားေရးလုပ္တာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္တတ္ဘူးပဲ ဆိုၾကပါစို႔''ဟု ေဝဖန္သည္။ လက္ရွိအေနအထားမ်ားအရ ေဒၚလာေစ်းက်ဆင္းရန္ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ က်ဆင္းႏိုင္မည္ဟု ပညာ ရွင္မ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ျခင္းေၾကာင့္ ကန္စြန္းရြက္မွအစျပဳ၍ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္မ်ားအားလံုး လိုက္ပါေစ်းတက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္သံုးဆီေစ်းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်း ဂယက္ေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၅ဝ မွ ၆၅ က်ပ္ၾကား ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာသည္။


ဒီဇင္ဘာတတိယပတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီ ေစ်းမ်ားမွာ ႏုိဝင္ဘာ တတိယပတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၆၅ က်ပ္ ( ၁ဝဒသမ၃၁ ရာခုိင္ ႏႈန္း)၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၆ဝ (၉ဒသမ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ Ron တစ္လီတာ ၆၅ က်ပ္ (၁ဝဒသမ၂၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၅ဝ (၇ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) တစ္လအ တြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႕ ကုန္စည္မ်ားတင္ပို႔ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားအား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ လိုက္ပါျမင့္တက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ျခင္းသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ယင္းအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား လည္း တက္လာေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစု ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၊ ေအာက္ေျခႏွင့္ သာမန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 

''ဝန္ထမ္းတို႔၊ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းတို႔၊ လက္လုပ္လက္စားတို႔ဆိုတာ ပံုမွန္ဝင္ေငြပဲရွိတယ္။ အဲဒီသူေတြအကုန္လံုး ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လာရင္ စားမေလာက္၊ ဝတ္မေလာက္ ေနဖို႔မေလာက္ ျဖစ္လာမယ္။ စားေသာက္ ကုန္ေတြ ပိုၿပီးေစ်းႀကီးသြားတဲ့အတြက္ စားသံုးသူ ျပည္သူလူထုအကုန္လံုး ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္တယ္ေပါ့''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းကဆိုျပန္သည္။ လက္ရွိ သာမန္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ လစာမွာ က်ပ္တစ္ သိန္းမွ တစ္သိန္းခြဲအထိ ရရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ နယ္မွလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူအတြက္ အေဆာင္ငွားရမ္းခစရိတ္ က်ပ္ေလးေသာင္းခြဲကုန္က်သည္။ ''လစာက တစ္ႏွစ္ၾကာလို႔ တစ္ခါတိုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္ႏွစ္ ေ လာက္ၾကာမွ အလြန္ဆံုးတိုးလွ ငါးေသာင္းေလာက္ရယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တရိပ္ရိပ္ တက္ေနတာ။ ဒီတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ၿခိဳးၿခံေျ>ြခတာရမယ္ဆိုတာ ထက္ လံုးဝကို ေျခြတာမွရေတာ့မယ္လို႔ ေျပာရေတာ့မယ္''ဟု ပုဂၢလိကဝန္ထမ္း မအိမြန္ေက်ာ္က ဆိုသည္။ ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  အေျခခံလူတန္းစားမ်ား စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းႏိုင္သကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအတြက္လည္း လုပ္သာကိုင္သာမရွိသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္ကိုၾကည့္လွ်င္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ သဲတစ္က်င္းလွ်င္ ပ်မ္းမွ်က်ပ္ ၁ဝဝဝ ခန္႔၊ ေက်ာက္စရစ္ တစ္က်င္းလွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝဝ ခန္႔၊ ဘိလပ္ေျမတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂ဝဝ ခန္႔ ေစ်းျမင့္ သည္။ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္ေနဆဲျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ားပါ ဆက္လက္ျမင့္တက္ ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္းလည္း ေကာင္းကင္စံ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မွ ဦးေအာင္ေဇာ္လင္းက သံုးသပ္သည္။  ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အထပ္ျမင့္အ ေဆာက္အအံုမ်ား ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွလည္း တိုက္ခန္းမ်ားအား ဆက္လက္မေဆာက္လုပ္ေတာ့ဘဲ ျပန္အပ္ျခင္းမ်ား ရွိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားရွိလာခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရသည့္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံစရိတ္ ပိုမို ျမင့္မားလာသည့္ဒဏ္ကို ခံေနၾကရသည္။ ထိုနည္းတူ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာျခင္းေ ၾကာင့္ ျပည္တြင္း တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ စက္သံုးဆီမ်ားလည္း တင္သြင္းရခက္ခဲေန ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရသည္။


စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ''ဒီေန႔အျမတ္တင္ၿပီးေရာင္းတဲ့ေစ်းက ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ေဒၚလာေစ်းတက္ေတာ့ အရင္းေတာင္မရေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ ေ တာ္ေတာ္ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါတယ္''ဟု  ေျပာျပသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အရာတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ သြင္းကုန္ကိုသာ အဓိကအားထားေနရ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ယင္းကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းဒဏ္ကို မ်ားစြာရင္ဆိုင္လာရႏိုင္သည္။ ယခုပင္လွ်င္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းရသည့္ လူသံုးကုန္ ႏွင့္စားေသာက္ကုန္အမ်ားစုသည္ မူလေရာင္း ခ်ေနသည့္ေစ်းထက္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၃ဝဝ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၈ဝဝ အထိ ေစ်းတက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။  လူသံုးမ်ားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ၊ သြားတုိက္ေဆး၊ ႏို႔ဆီ၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ ရည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ထုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ား အဓိကေစ်းတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အထုပ္ ေသး ၁ဝဝ ပါသည့္ ဆပ္ျပာတစ္အိတ္လွ်င္ ယခင္ က်ပ္ ၈,ဝဝဝ မွ ယခုအခါ က်ပ္ ၈,၈ဝဝ သို႔ ေစ်းတက္လာသည္။


ထိုသို႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ဝယ္ယူမႈ ေလာက္သာ ရွိလာကာ ကုန္ေရာင္းအားမ်ားလည္း ထက္ဝက္နီးပါး က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ကုန္စံုဆိုင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ႏိုင္ ငံျခားေငြျဖင့္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ရသည့္ ဟန္းဆက္ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္ျမင့္မားလာ ခဲ့ေၾကာင္း ဟန္းဆက္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ Xiaomi ဟန္းဆက္မ်ားႏွင့္ iPhone မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဟန္းဆက္ ေရာင္းအားသည္လည္း က်ဆင္းေနသည္ဟု မိုဘိုင္းဟန္းဆက္ အေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ''ေငြေစ်းတက္လို႔ တစ္ဖက္မွာ သြင္းလာတဲ့ ပစၥည္းကို စားသုံးသူဆီကို ျပန္ေရာင္းတဲ့အခါ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေစ်းတက္တာေပါ့။ စားသုံးသူဆီမွာ သြားထိတာေပါ့။ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္က ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်ေတြ ျဖစ္ေနတာထက္ တည္ၿငိမ္ေန ရင္  ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ သြင္းကုန္ေတြ ေစ်းတက္တာနဲ႔ ျပည္သူေတြ ကို သြားထိတာပဲ''ဟု ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးႏွင္းဦးက ေျပာသည္။


သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္သည္ႏွင့္ ယခင္ကတည္းက တင္သြင္းထားေသာ ကုန္မ်ားကိုပါ  ေစ်းျမႇင့္တင္ျခင္းရွိေနသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ေငြေၾကးေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး ကိုသာ အလိုရွိေၾကာင္း PRO 1 MYANMAR Co., Ltd မွ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ဳိးေထြးက ''ေဒၚလာေစ်း ျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် သြင္းကုန္ရဲ႕ အရင္းတန္ ဖိုး ျမင့္တက္လာတယ္။ အရင္းတန္ဖိုးျမင့္ လာေတာ့ သြင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္တစ္ခုအထိေတာ့ ေစ်းႏႈန္း မတင္ဘဲနဲ႔ ေရာင္းႏိုင္ေပမယ့္ ေစ်းႏႈန္းတက္တဲ့ကာလက ေတာ္ ေတာ္ေလး ၾကာလာတဲ့အခါၾကေတာ့ ေနာက္ တစ္ပတ္ ေနာက္တစ္ပတ္ ျပန္လည္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ေစ်းႏႈန္းတင္ေရာင္းလာရတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေစခ်င္တယ္''ဟု ေျပာျပသည္။ ျပည္ပမွသြင္းသည့္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အျခားကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ား တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္ေစသလို အစိုးရ Project မ်ားတြင္လည္း သြင္းကုန္စရိတ္ ေစ်းႀကီးသြားသည့္အတြက္ မူလမွန္းသည္ထက္ ဘတ္ဂ်က္၌ လိုေငြ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


ေဒၚလာေစ်းသည္ သြင္းကုန္ပိုင္း၌ လူသံုးကုန္သာမက ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္လည္း ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ပါက အဆိုပါပစၥည္းမ်ားပါ ေစ်းတက္လာသျဖင့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ပါ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ရွင္းျပသည္။ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ေဒၚလာေစ်း ဆက္တိုက္ျမင့္ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းအမ်ားစု ရပ္ဆုိင္းထားရ သည္ဟု ဆိုသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္ေနခ်ိန္တြင္ ပို႔ကုန္အခြင့္အလမ္းကို မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အလြန္လိုအပ္သည္။သို႔ေသာ္ ပို႔ကုန္က႑တြင္ ေရထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈ တစ္ခုတည္း ကိုၾကည့္ လွ်င္ပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရထြက္ကုန္မ်ားအား သန္း ၇ဝဝဝ၊ သန္း ၉ဝဝဝ ခန္႔ ထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သန္း ၅ဝဝ ခန္႔ကိုပင္ ထိထိမိမိ ထုတ္ေနရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။


ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ ေမာင္ေလးက ''ဒီအခြင့္အေရးကို ပို႔ကုန္သမားေတြက အကုန္မယူ ႏိုင္တဲ့အတြက္ အလြန္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ Expoter တခ်ဳိ႕က ႀကိဳက္ေပမယ္ လို႔ သူတို႔ရတဲ့အခြင့္အေရးကို မိမိရရယူႏိုင္တဲ့ အင္အားမရွိဘူး။ အင္နဲ႔အားနဲ႔ ပို႔ႏိုင္တာေတြမရွိတဲ့အတြက္ မေကာင္း တဲ့ဘက္က ပိုမ်ားတာေပါ့။ ဆိုေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ေတာ့ အားလံုးအတြက္ ထိခိုက္တယ္။ ဒါေတြ က ႏိုင္ငံေရးနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ ႏိုင္ေတာ့ အစစအရာရာ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့''ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမခုႏွစ္လခဲြတာ ကာလအတြင္း ျပည္တြင္း၌ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အား နည္းေသာေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ပမာဏထက္ သြင္းကုန္ပမာဏက ပိုမိုမ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေနသည္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ျခင္းကို ထိန္းႏိုင္ရန္အတြက္ သြင္းကုန္ ကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းရွိ အခ်ဳိ႕တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္တည္းသြားႏိုင္ကာ၊ စားသံုးကုန္မ်ားတြင္လည္း အခ်ဳိ႕ ပစၥည္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ ေနျပန္သည္။


ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားမွာ  ျပည္ပမွရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ တင္သြင္းေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သြားေစကာမူ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တင္သြင္းမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ ႏိုင္ေသးေပ။ အားရေက် နပ္ဖြယ္ မေကာင္းေသးေသာ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ အေနအထားႏွင့္ သြင္းအားစု မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တက္ရိပ္ကိုသာ ဦးတည္လ်က္ရွိေနသည္။ ယင္းသို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရး လံုေလာက္မႈရွိႏိုင္ မည္မဟုတ္ဘဲ ဆူပူအံုၾကြကာ ႏိုင္ငံေရးမ်ား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္တတ္သည္။ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္သည္ကို ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။) ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မႈသည္ မည္သည့္ဘက္ တြင္မွ ေကာင္းေသာအေနအထား မရွိေပ။ ေဒၚလာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစု ဆင္းရဲတြင္း နက္ႏိုင္သျဖင့္ အစိုးရမွ အေဆာတလ်င္ ေျဖ ရွင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဝဖန္မႈ မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို အစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထား သည္။


''ေဆးဝါးေတြ၊ လူသံုးကုန္ေတြ ႏုိင္ငံျခားကသြင္းရတယ္။ ေဒၚလာ ေစ်းတက္ရင္ အဲဒါေတြပါ တက္မယ္။ ေလာင္စာဆီေစ်းပါ တက္မယ္ဗ်ာ။ ျပည္တြင္းမွာထုတ္တဲ့ ဆန္တို႔၊ ပဲတို႔၊ အသီးအရြက္ေတြက သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ ခေၾကာင့္ ေစ်းလိုက္တက္မွာပဲ။ အဲဒါေတြကိုေတာ့ အစိုးရက ဝင္ၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလို႔ရတယ္။ ရပ္ၾကည္ေနလို႔ မရဘူး။ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ၿပီး တက္တာဆိုၿပီး ထုိင္ၾကည့္ေနရင္ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စီးပြားပ်က္သြားႏိုင္တယ္''ဟု ဘဏ္အႀကံေပး ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။ အစိုးရမွ ေဒၚလာေစ်းတက္ျခင္းအား  ထိန္းခ်ဳပ္မရသည္ကို လက္ခံႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း၊ ယင္းအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ တိုင္း ျပည္ မထိခိုက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္ဟု ေငြေၾကးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။ ''ေငြေၾကးသမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ ေတာင္ အဲလို မ႐ႈမလွျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ဥပေဒေတြ၊ ဘာေတြ ထုတ္ၿပီး ေတာ့ ကာကြယ္တားျမစ္ႏိုင္တယ္။ အစိုးရက သာမန္အားျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မလုပ္ရဘူး။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြ၊ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ သာမန္အားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ပါဝင္ မပတ္သက္ရဘူး။ သာမန္မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဝင္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္း ၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြထုတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္လိုက္တာေတြ အမ်ား ႀကီး ရွိပါတယ္''ဟု ဦးလွေမာင္က ဆိုသည္။


စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေဒၚလာေစ်း က်ပ္ ၁,၃ဝဝ ေက်ာ္ လွ်င္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး အေျခအေနမေကာင္းဟု သံုးသပ္ခဲ့ဖူးၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ၁၄ဝဝ ေက်ာ္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပန္လည္က်ဆင္းသည့္ ၁၃၈ဝ ဆို သည့္ ပမာဏမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအေနအထားတြင္ပင္ ရွိေနသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ျပည္သူအမ်ားစုက ၎တို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရက က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျပန္မာလာေအာင္ လုပ္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းလာေအာင္ ျပန္လည္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါဘဲ လက္ရွိအေနအထားအတိုင္းသာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ဆိုပါက ေဒၚလာ သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို လက္ ေတြ႕က်က် အခက္အခဲမ်ားေပးေနမည္ ျဖစ္သလို ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈကို ဖန္တီးႏိုင္သည္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တေစၧတစ္ေကာင္ ကဲ့သို႔ပင္ ေျခာက္လွန္႔ ေနလိမ့္အံုးမည္ ျဖစ္သည္။     

ျဖဴသစ္လြင္

#theyangontimes

 

 

           

Rate this item
(0 votes)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191