Main menu
HOT NEWS
adv
ဒုကၡတရားက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္

ဒုကၡတရားက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္၌ ဒုကၡေပါင္း အေျမာက္အျမား ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ အဆင္းရဲဆုံးနဲ႔ အနိမ့္က်ဆုံး တိုင္းျပည္တစ္ခု လည္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီဒဏ္ကုိ ျပည္သူေတြ လည္စင္းၿပီး ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ဒဏ္ကုိလဲ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီဒုကၡေတြထဲက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အရာအားလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ႀကိဳးစားဖို႔အတြက္ ကံၾကမၼာက လက္ ေဆာင္အျဖစ္ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေပးလုိက္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုိ ကံၾကမၼာက လက္ေဆာင္ေပးဖို႔ဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ေနခဲ့ရတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုပါ။ အင္မတန္မွ ရွားပါးၿပီး ရေတာင့္ရခဲတဲ့ အခြင့္အေရးလုိ႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ရာစုႏွစ္တစ္ႀကိမ္မွာမွ ရႏိုင္ပါတယ္။ ကံၾကမၼာ (သုိ႔မဟုတ္) ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ပါပဲ။ ဒီလက္ေဆာင္ဟာ ဘာနဲ႔မွ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ အဖိုးထုိက္တန္လွပါတယ္။ အလြန္သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္တဲ့ လက္ေဆာင္ပါ။ ဒီဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါပဲ။ ဒီလူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ဘဝ၊ လူ ထုေခါင္းေဆာင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ လမ္း၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြသာမက၊ ကမၻာကပါ သိေနၾကပါတယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ ေခတ္တစ္ေခတ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ျမင္ခဲ့ေတြ႕ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကံဆိုးခဲ့ရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ကံေကာင္းမယ့္ အလွည့္ကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။

ဒါေပမဲ့ ေလာကရဲ႕ သဘာဝအတိုင္း အဆိုးဟာ ဖ်က္ဆီးဖို႔ မလြယ္ကူေပမယ့္၊ အေကာင္းဟာ ဖ်က္ဆီးဖို႔ လြယ္ပါတယ္။ အဆိုးရဲ႕ သဘာဝတရားကုိက အရာရာကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရင္း အပ်က္ေတြ ေတာင္လုိ ပံုခဲ့ပါတယ္။ အေကာင္းတရားကေတာ့ အဖ်က္ေတြကုိ အစကေန တစ္ခုခ်င္း ျပန္တည္ေဆာက္ရတဲ့ သေဘာအတိုင္း ခက္ခဲလြန္းပါတယ္။ အေကာင္းကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ခ်င္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြလဲ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေန တတ္ပါတယ္။ အေကာင္းကုိ ျပင္ပမွ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ ေပၚေပါက္ေနတတ္သလုိ အတြင္းမွ ဖ်က္ဆီး မႈေတြလဲ ေပၚေပါက္ေနတတ္ပါတယ္။

အေကာင္းတရားဟာ ကုိယ္တိုင္ မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သလုိ အေကာင္းေတြကုိလဲ ပုိေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ တည္ ေဆာက္ ယူေနရစၿမဲပါ။ အျခားေသာ အရာမ်ားထက္ ေခတ္ဆိုတဲ့ အရာကုိ အေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ အခက္ခဲဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္၊ လူတစ္ေယာက္ ကုိ အျပစ္ေျပာၿပီး ႐ႈတ္ခ်ဖို႔လြယ္သေလာက္ ခ်ီးမြမ္းဖို႔ ခက္သလုိပါပဲ။ တစ္ႀကိမ္ အမွားအယြင္း ျပဳမိလုိက္တာနဲ႔ အျပစ္ေျပာ၊ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ် ၾကမွာပါပဲ။ ခ်ီးမႊမ္းဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အဘက္ဘက္က ေကာင္းလာခဲ့မွ၊ လက္ရွိ အေနအထားကလဲ ေကာင္းမြန္ေနမွ၊ အျပစ္ေျပာစရာ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိမွ ခ်ီးမြမ္းစကားကုိ ရရွိမွာပါ။ စာတစ္ပုဒ္လုံး ေကာင္း ေနေပမယ့္ စာတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္ႏိုင္သလုိပါပဲ။ အေပၚကုိ ေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္၊ ဇြဲ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈ၊ ရဲရင့္တဲ့ သတၱိ၊ အသိဉာဏ္ ပညာနဲ႔ ေျမာ္ျမင္မႈ စတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ ေအာက္ကုိျပဳတ္က်ဖို႔ ေျခတစ္လွမ္းပဲ လုိအပ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားကုိ သတိရမိပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္ တစ္ေခတ္မွာမွ တစ္ေယာက္ ေပၚထြက္ႏိုင္တဲ့၊ ဘုရားေပးတဲ့လက္ေဆာင္ လူထုေခါင္း ေဆာင္ကုိလည္း ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အနစ္နာခံမႈ၊ စြန္႔ လႊတ္စြန္႔စားခဲ့မႈ၊ ျပည္သူကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈေတြနဲ႔ ေခတ္ဆုိးကေန ေခတ္ေကာင္းကုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ အခု အေရးအႀကီးဆုံးက ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္ကုိ ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ပဲ လုိ ပါတယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္အတြက္ လုိအပ္ေနတဲ႕ လူမ်ား

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ႏွစ္ရွည္ၾကာေအာင္ တိုင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၊ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလြတ္ေျမာက္လာတဲ့ တိုင္းျပည္ကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိစည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ကုိ ျပည္သူေတြ အားကုိးေနၾကသလုိ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ကုိ ျပည္သူေတြက ျပန္ကူညီဖို႔လဲ လုိအပ္ပါတယ္။

လူကုိရရင္ ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ရရွိႏိုင္တယ္ ဆိုသလုိ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္နားမွာ ဝန္းရံေနၾကတဲ့လူေတြကုိ ရဖို႔ လုိအပ္ေန ပါတယ္။ ဒီလူေတြကလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ကဲ႔သုိ႔ ျပည္သူေတြ အားထားရတဲ့ လူေတြ၊ ျပည္သူေတြကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ၊ အမွားအမွန္ ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး အမွန္တရားဘက္က ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ၊ က႑အသီးသီးမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး) လူေတြရရင္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကုိ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မွာပါ။ ဒီလူေတြကုိ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္မွာ ေနရာခ်ထားၿပီး မျပည့္ စုံေသးေပမယ့္ ေခတ္ကုိ အေကာင္းဆုံး တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္ မယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကုိ ညီၫြတ္စြာ (တညီတ ၫြတ္တည္း) လုိက္ပါႏိုင္ခဲ့ရင္ ျပည္သူေတြကုိ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ေနာက္ လုိက္ေတြအျဖစ္ လုိအပ္သလုိ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္(သုိ႔မဟုတ္) တိုင္းျပည္အတြက္ စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုတဲ့ မီဒီယာေတြ၊ စာနယ္ဇင္းေတြကလည္း အေရး တႀကီး ပါဝင္ေနပါတယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ အစုိးရ၊ လႊတ္ ေတာ္၊ တရားေရး၊ မီဒီယာ၊ ျပည္သူဆိုတဲ့လူေတြ အတူတကြ ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ ေခတ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ေခတ္ေျပာင္းလမ္းမွာ တစ္လွမ္းဆိုရင္ တစ္လွမ္း ဆိုသ ေလာက္သိသာစြာ ေျပာင္းလဲေနပါလိမ္႔မယ္။ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ ထိေရာက္တဲ့၊ သိသာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျပည္သူေတြ ျမင္ေတြ႕ရပါ လိမ္႔မယ္။ အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာၿပီး အေရွ႕ကုိ လွမ္းေနတဲ့ ေျခလွမ္း ေတြ ေႏွးေကြးေနမယ္ဆိုရင္၊ သိသာတဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြကုိ ျပည္သူေတြ မျမင္ေတြ႕ရဘူးဆိုရင္ ေျပာင္းလဲရ မယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္သစ္ဟာ ရပ္တန္႔ေနပါလိမ့္မယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ကုိ ကူညီၾက

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဟာ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္အ ေနနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔လည္း ေခတ္တစ္ေခတ္ကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ရရွိခဲ့တဲ့ေခတ္ကုိ ပုိမုိတိုး တက္ ေျပာင္းလဲလာေစဖို႔အတြက္ ရေတာင့္ရခဲျဖစ္တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ကုိ ဆုံး႐ႈံးမသြားဖို႔ အေရးႀကီးသလုိ၊ လူထုေခါင္း ေဆာင္ ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေခတ္ကုိလည္း အျမန္ဆုံး ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူကုိရၿပီး ေလာကကုိ ေအာင္ႏိုင္သူ အျဖစ္ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ နဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကုိ အျမန္ဆုံး ေရာက္ခ်င္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ လမ္းဟာ မေပါက္ခဲ့ပါဘူး။ လမ္းဟာ ေႏွးေကြးေနပါတယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္အတြက္ လူေတြ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ လူထုေခါင္းေဆာင္လုိခ်င္တဲ့ ေလာကကုိ ရႏိုင္မယ့္လူေတြ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ရေတာ့ရ၏ သုိ႔ေသာ္ မရဆိုသ လုိ လူထုေခါင္းေဆာင္ကဲ႔သုိ႔ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားႏိုင္တဲ့ လူေတြ၊ အရည္ အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့လူေတြ မရခဲ့ဘူးလုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါၿပီ။

လူထုေခါင္းေဆာင္အတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့ လူေတြရႏိုင္ဖို႔။ သုိ႔မဟုတ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ရထားတဲ့ လူေတြ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝ လာေစဖို႔။ လူထုေခါင္းေဆာင္ကုိ ျပည္သူေတြက ကူညီဖို႔ လုိအပ္လာ ၿပီ။ လူေတြ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသလား၊ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေန သလားဆိုတာ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတည္းကုိ အားကုိးမေနဘဲ ျပည္သူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ ေထာက္ျပဖို႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။

ဒီေနရာမွာ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ စာေပနယ္က လူေတြ၊ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဝဖန္ပုိင္းျခားၿပီး ေထာက္ျပ ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အကဲျဖတ္သူေတြ၊ က႑အလုိက္ တတ္ကြၽမ္းတဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီးေနပါၿပီ။ ျပည္သူနဲ႔အ တူေန၊ ျပည္သူ႔အသံကုိ နားစြင့္ၿပီး ျပည္သူလုိလားမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ ထားတဲ့ အစုိးရဆိုၿပီး ယုံၾကည္စြာ ၾကည့္ေနရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကုိ ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ မဲေပးၿပီး ငါတို႔တာဝန္ ၿပီးၿပီဆိုတဲ့စိတ္မ်ိဳး မထားၾကပါနဲ႔။

ဘုရားေပးတဲ့လက္ေဆာင္ကုိလည္း ကာကြယ္ဖို႔လဲ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္းဟာ ေခတ္ကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚက ဆူး ေျငာင့္ခလုတ္ မ်ားကလည္း အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေခ်ာက္ထဲ တြန္းခ်ဖို႔ ႀကံစည္ေနၾကပါတယ္။ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ၁၃ ပါတီ ရဲ႕ ကာလုံေခၚေပးဖို႔ ေၾကညာခ်က္ကုိၾကည့္ရင္ သိသာႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္အတြက္ ရထားတဲ့ အစုိးရအာ ဏာဟာလည္း မျပည့္စုံတဲ့ အာဏာလုိ႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ျခမ္းပဲ့ အာဏာပါ။ အခု ပါတီ ၁၃ ခု ေထာက္ျပေနတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုံ ၿခံဳေရး စုိးရိမ္စရာ အေျခအေနေတြ၊ နယ္စပ္မွာျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြ၊ ျပည္ပက ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႔ မဆိုင္တဲ့ က႑ေတြဆိုတာ ျပည္သူတို႔ သိႏိုင္ပါတယ္။ အရပ္သားအစုိးရဟာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ အေရးအႀကီးဆုံးဆိုတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန သံုးခုကုိ မကုိင္တြယ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီဌာနေတြကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၁၃ ပါတီရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကုိ အေရးထားစရာ မလုိ ဘူးဆိုေပမယ့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ကုိ အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေန တာကုိ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကုိ ျပည္သူေတြသိၿပီး ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက အလြန္အင္မတန္မွ ရွားရွားပါးပါး ရေတာင့္ရခဲ ရခဲ့တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဖန္တီးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ဖို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ကုိ ကူညီရင္း နဲ႔ ကာကြယ္ၾကပါ။ ဒါဟာ ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ကုိ ရယူၿပီး ကာကြယ္ရာလည္း ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ 

ျမတ္လိႈင္း

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191