Main menu
HOT NEWS
adv
ဖုန္ၾကားရွင္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ

ဖုန္ၾကားရွင္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ

++++++++++++

ခ်စ္မင္းထြန္း

++++++++++++

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ဖုန္ၾကားရွင္ တစ္ေက်ာ့ ျပန္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္၏ တစ္ေက်ာ့ ျပန္ေပၚလာျခင္းက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ တုိက္ပြဲမ်ားဖန္တီး ျခင္းျဖင့္ ျပန္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္ ျပန္မေပၚလာခင္မွာဘဲ ဖုန္ၾကားရွင္ ျပန္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာေတာ့မည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ ထြက္ခဲ့သည္။

 

ယင္းေနာက္ ေလာက္ကုိင္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ မံုးကိုးစသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္မွ မတ္လအထိ တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အရာရွိ ခုနစ္ဦး၊ စစ္သည္ ၄၈ ဦး က်ဆံုးခဲ့ၿပီး အရာရွိ ၁၂ ဦး၊ စစ္သည္ ၉၆ ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သကဲ့သို႔ MNDAA ဘက္မွ တပ္မဟာမွဴးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦး၊ အထူးတုိက္ခုိက္ေရး တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦးအပါအဝင္ ၇၂ ဦးခန္႔ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာပဲ ေလာက္ကုိင္ တုိက္ပြဲအေျခအေနကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ဖုန္ၾကားရွင္၏ လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈ သမုိင္း

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔လႊတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေက်နပ္မႈမရွိ၍ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြား၏သား ဂ်င္မီယန္းသည္ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးတပ္အခ်ဳိ႕ကုိ ဦးေဆာင္ကာ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေသာ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ ေရးတပ္မ်ားအား ဖုန္ၾကားရွင္က ဦးစီးလႈပ္ရွားခ့ဲသည္။ ထုိအဖြဲ႕သည္ ကူမင္တန္(တ႐ုတ္ ျဖဴ)၊ ဗကပတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ဖုန္ၾကားရွင္မွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္အေရာက္ ဗကပ၏ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းမႈျဖင့္ ဖုန္ၾကားရွင္မွာ ဗကပဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။


၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းမွာေတာ့ ဖုန္ၾကားရွင္၊ ဖုန္ၾကားဖု၊ လီနင္မင္တို႔ ဦးစီးေသာ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕က ပုန္ကန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းေနာက္ 'ဝ'တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ကို ေက်ာက္ညီလုိင္ႏွင့္ ေပါက္ယူခ်န္း တုိ႔က ဦးစီး၍ ထပ္မံပုန္ကန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗကပက်ဆံုးခဲ့ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ MNDAA (ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္)ကို ထူေထာင္၍ မံုး ကိုး၊ ေလာက္ကုိင္ ေဒသတုိ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ MNDAA ၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၂၇ဝ၆ ဦးသည္ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၁၃၄၅ လက္ျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္၊ အစိုး ရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူကာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၁) အဖြဲ႕အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။


အထူးေဒသ(၁)ႏွင့္ အကြဲအၿပဲ

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ(၁)အဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ဖုန္ၾကားရွင္ဦးစီးသည့္ 'ဖုန္'အုပ္စုသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း တာဝန္ယူၿပီး ရန္မုိးလ်န္ ဦးစီးေသာ 'ရန္' အုပ္စုက စစ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး အပုိင္း တာဝန္ယူခဲ့ရာ အုပ္စုလုိက္ တန္ခုိးႀကီးထြားေစေရး အခ်င္းခ်င္း အာဏာလုၾကခဲ့စဥ္ 'ဖုန္'၊ 'ရန္'ျပႆ နာမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္မွ ရင္ၾကားေစ့ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း ညိႇႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ ၊ေလ) မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးျမထြန္းဦးက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေျပာၾကားထားသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕မွ ကုိးကန္႔ေဒသ ရန္လံုက်ဳိင္းရြာ၌ လက္နက္စက္႐ုံျဖင့္ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ သတင္းရသြားခဲ့ရာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္မွာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ တံုခ်ိန္ၿမိဳ႕သစ္႐ုံးေရွ႕ တုိက္ခန္းအမွတ္(၁၅)သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြစဥ္ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္၌ ဖုန္ၾကားရွင္အပါအဝင္ ေလးဦးအား ဥပေဒႏွင့္ အညီ စစ္ေဆးအေရးယူႏုိင္ေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာအား အထူးေဒသ(၁) ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ား ထံ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း

 

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွာေတာ့ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ ေတာင္ ညီေနာင္ဘက္မွတစ္ဆင့္ ဘီပီ(၁၂၅/၁၂၆)ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့၍ ဖုန္ၾကားရွင္၊ ဖုန္ၾကားဖု၊ ဖုန္တာရႊင္တုိ႔အား လက္နက္/မူးယစ္/သြင္းထုတ္/ျပစ္ မႈဆုိင္ရာပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ တရားခံေျပးမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ေလာက္ကုိင္ေဒသ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကား ရွင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီးေနာက္ အထူးေဒသ(၁)တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကင္းမဲ့သြားျခင္းေၾကာင့္ ကိုးကန္႔နယ္ေျမ၏ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ကိုးကန္႔ေဒသ ယာယီ ဦးစီးေကာ္ မတီကုိ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္၌ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ဦးပယ္ေစာက္ခ်ိန္အား ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။


ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ ေဒါသမီး

ကိုးကန္႔ေဒသ ယာယီဦးစီးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ ကိုးကန္႔ေဒသဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးပယ္ေစာက္ခ်ိန္အား တင္ေျမႇာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုန္ၾကားရွင္မွ မႏွစ္သက္သည့္အတြက္ ရန္လံုက်ဳိင္းနယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အပါအဝင္ ဦးစီး ၅၂ ဦးအား ဖုန္တာရႊင္တပ္မ်ားက ပိတ္ဆုိ႔ထားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေစလြတ္ေပးျခင္းမရွိရာမွ ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၄ ဦးကို ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕မွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ကာ သူ၏ ေဒါသ မီးကို ေျဖေဖ်ာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕မွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း အပါအဝင္ မူး ယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခုိကူးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ လက္နက္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ(စစ္အစိုးရ)မွ တရားခံ ေျပးအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။


တရားခံေျပး အျဖစ္က ဖုန္ၾကားရွင္ ဘယ္လုိ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သလဲ


တပ္မေတာ္အစိုးရ (စစ္အစိုးရ)မွ ဖုန္ၾကားရွင္အား တရားခံေျပးအျဖစ္ ေၾကညာ၍ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္ ယူ နီေဖာင္းကိုခြၽတ္ကာ အရပ္ဝတ္ အဝတ္အစားကို ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္အတူ ဒီမုိကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္(ၿငိမ္း)သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ လြတ္ လပ္ေရးႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းလာခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ဒီမုိကေရစီအသြင္ေျပာင္း၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္(ၿငိမ္း)အစိုးရသို႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္၌ ဦးစိုင္းလင္း(မုိင္းလားအဖြဲ႕- NDAA ဥကၠ႒)က ဖုန္ၾကားရွင္အား ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းကာ တုိင္း ရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုထံ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လက္ခံေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္(ၿငိမ္း)ထံသို႔ အသနားခံစာတင္ျပလာခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္(ၿငိမ္း)သည္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ေရွး႐ႈ၍ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ရာမွာ တရားခံေျပးအျဖစ္ကေန ဖုန္ၾကားရွင္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိလာခဲ့သည္။


MNDAA ႏွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္(ၿငိမ္း)သည္ ဖုန္ၾကားရွင္အား တရားခံေျပးအျဖစ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း ဖုန္ၾကားရွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္င္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္လာခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ ယခင္ကဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ MNDAA ကို ျပန္လည္အသက္သြင္း၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) ကုိးကန္႔ေဒသ၌ တုိက္ ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္(ၿငိမ္း)၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ခြင့္ရေရး ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ MNDAA ကို တအာင္းအဖြဲ႔(PSLF/TNLA)၊ က ခ်င္အဖြဲ႔(KIA)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ 'ဝ'အဖြဲ႕ UWSA, SSA (ဝမ္ဟိုင္းအဖြဲ႕)တုိ႔ဆီမွ လူအင္အားႏွင့္ လက္နက္အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ားျဖင့္ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕ စည္းကာ အင္အားကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ညိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက ဆုိသည္။

 


တုိင္းရင္းသား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္တြင္ KIA မွ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ရွိေသာ တပ္ရင္းတစ္ရင္း၊ UWSA မွ တပ္ရင္း ေလးရင္းပါဝင္ေသာ တပ္မဟာတစ္ခုႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ ၁ဝဝဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎က မီဒီ ယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္မွ မတ္လအထိ ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ MNDAA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ တုိက္ပြဲမ်ား၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္း ဦး ေျပာသလုိ UWSA၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ ပါ၊ မပါ မသိေသာ္လည္း TNLA, AA, KIA  တုိ႔ ကူညီတုိက္ခုိက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ ညိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက ''တပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကိုးကန္႔ေဒသတစ္ခုလံုးအား တုိက္ခုိက္သိမ္းယူသြားရန္ႏွင့္ ၎မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ မံုးကိုး၊ ေဖာင္းဆုိင္မွ ျမစ္ႀကီးနား ဘက္သို႔ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း'' ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေလာက္ကုိင္ေဒသ ျဖစ္စဥ္အေပၚ မီဒီယာမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းျပစဥ္ ထုိသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ MNDAA အပါအဝင္ KIA, TNLA, AA  (ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕)သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ရွမ္း ျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) မံုးကိုး၊ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခုိင္အစပ္၊ ပန္ ဆုိင္း(ၾကဴကုတ္)၊ မူဆယ္ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ မန္တံုစသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားကာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ မံုးကိုးရွိ တပ္မေတာ္ဗ်ဴဟာကုန္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး အျပင္းအထန္တုိက္ ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသကဲ့သို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာလည္း တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအေက်ာ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္သို႔ အမည္ မသိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အင္အား ၅ဝဝ ေက်ာ္ လာေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ထုိအဖြဲ႕မွာ MNDAA အဖြဲ႕ျဖစ္ကာ တပ္ေပါင္းစုလႈပ္ရွားရန္ လာ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ စစ္ေရးအရ တပ္ေပါင္းစုအကူအညီျဖင့္ MNDAA ကို တည္ေဆာက္၍ တန္ခုိးအာဏာႀကီးထြားေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေရးအတြက္ကိုလည္း UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေရး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။        

 

ခ်စ္မင္းထြန္း

#theflowernews


ကိုးကား
-    ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသို႔
-    ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေလာက္ကုိင္တုိက္ပြဲ အေျခအေန တပ္မေတာ္ရွင္းလင္းမႈ

Rate this item
(1 Vote)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191