Main menu
HOT NEWS
adv
၁၃၇၈  ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ အခင္းအက်င္း

၁၃၇၈ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ အခင္းအက်င္း

သႀကၤန္ႏွင့္   ယဥ္ေက်းမႈသည္ ပါဠိဘာသာ သကၤႏၲမွ ဆင္းသက္လာၿပီး ကူးေျပာင္းျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တေပါင္းလမွ တန္ခူးလသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ျမန္မာႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။ ႏွစ္ သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ တန္ခူးလသည္ ေႏြပူရွိန္ ျပင္းျပလွေသာ ေၾကာင့္ သႀကၤန္ေရခ်မ္းျဖင့္ ေအးခ်မ္းေအာင္ ျဖန္းပက္သည့္ သႀကၤန္ ပြဲေတာ္ က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ား ကို ေဆးေၾကာေပးသည့္သေဘာလည္း ပါဝင္သည္။

တန္ခူးလ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္မ်ားမွ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ပုဂံေခတ္ ပုဂံမင္းဆက္မ်ား သႀကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ သိရသည္။ ပုဂံေခတ္ နရသီဟပေတ့မင္း လက္ထက္တြင္ ေရကစားပြဲေတာ္က်င္းပရာ မိဘုရားေစာလံု အရွက္ရသြားသျဖင့္ ဘုရင္ကို အဆိပ္ခတ္ လုပ္ႀကံသျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။

အတာႏွစ္ဦးတြင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖတ္သန္းသင့္ ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္သစ္ဦးတြင္ ငိုေၾကြျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္း(ကာမဂုဏ္ခံစားမႈ)၊ သူတစ္ပါးအသက္သတ္ျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေသာက္သံုးျခင္း၊ အမ်က္ ထြက္ျခင္း၊ ေသြးေဖာက္ ေသြးထုတ္ျခင္း၊ ဆီလိမ္း၊ ေဆးလိမ္းျခင္း၊ သစ္ပင္ခုတ္ျခင္း(ထင္း ခုတ္ျခင္း)၊ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူသိုေလာင္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ် ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္ဟု ေရွးပညာရွိမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားထားခဲ့ပါသည္။
အတာအိုး    ၊    အတာပန္း အတာအိုးသည္ သႀကၤန္ကို ႀကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္ သႀကၤန္ မက်မီက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ရက္သားသမီး မ်ားအတြက္ ပန္းခုနစ္မ်ဳိး၊ အၫြန္႔ခုနစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေစ ေရျပည့္အိုးျဖစ္ ေစ ထည့္ထိုးၾကရသည္။

 

ပုဂံေခတ္႐ိုးရာသႀကၤန္

ပုဂံေခတ္တြင္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့ပံုကို စာေပသမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားတြင္သာမက ပုဂံနံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားတြင္ လည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ပုဂံေခတ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ နန္းေဆာင္၊ ေစတီသံုးဆူႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား ေနာက္ခံထားသည့္႐ႈခင္းတြင္ နန္းဝတ္နန္းစားျဖင့္ ငါးဦး ေရသဘင္ဆင္ႏြဲေနသည့္ပံု ေတြ႕ရွိရသည္။ ဘုရင္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ ထားသည့္ အမ်ဳိးသားသည္ လက္တစ္ဖက္က ေရအိုးကို ကိုင္ထား ၿပီး တစ္ဖက္က ေရခြက္ထဲမွေရျဖင့္ မိဖုရား၏ပုခံုးထက္ကို ေရသြန္း ေလာင္းေနသည့္ဟန္ ေရးဆြဲထားသည္။ ေဘးတြင္ နန္းတြင္းသူ တစ္ဦးက ေရခြက္တစ္ဖက္ ပန္းတစ္ဖက္ကုိ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ နန္းတြင္းသူ၏ေဘးတြင္ နန္းတြင္းသားတစ္ဦး ေရအိုးကို ပိုက္ကာ သေျပခက္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး နန္းတြင္းသူတစ္ဦးကလည္း ေရ အိုးကိုပိုက္ထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ပုဂံေခတ္တြင္ က်င္းပသည့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ေရအိုးေလး မ်ားထဲမွ ေရမ်ားကို သေျပခက္ႏွင့္ယူ၍ျဖစ္ေစ ၊ ေရခြက္ျဖင့္ယူ၍ ျဖစ္ေစ သြန္းေလာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္သႀကၤန္ပြဲေတာ္


သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို တစ္ခ်ိန္က သေျပခက္ႏွင့္၊ ေရခြက္ငယ္ျဖင့္ သြန္းေလာင္းခဲ့ရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မ႑ပ္မ်ားတည္ေဆာက္ကာ ေရပိုက္မ်ားျဖင့္ သြန္းေလာင္းသည့္ပံုစံ ေျပာင္းသြားသည္။ ေရျပင္း အား မ်ားေသာေၾကာင့္ နားမ်ား၊ မ်က္လံုးမ်ား၊ အဆုတ္မ်ား ေရဝင္ ကာ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သည္အထိ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ေရအားျပင္းသည့္ မီးသတ္ပိုက္မ်ား၊ ေရပိုက္မ်ားကို ခြင့္ မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရသဘင္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏြဲေသာသူမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လွပေသာဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ဆင္ႏြဲခဲ့ရာမွ အေဖာ္အခြၽတ္ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္ေသာသူမ်ား၊ ွနထပ ီေညခန ကေသာ သူမ်ား၊ အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေသာက္စားသူမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္၏ အႏွစ္သာရမ်ား ညိႇဳးႏြမ္းခဲ့ရသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ(ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန) အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ သတိ ေပးေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ သ႐ုပ္ပ်က္အဝတ္အစားမ်ား၊ သ႐ုပ္ပ်က္အကမ်ား၊ အျပဳအမူဆိုးမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု သတိ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း သႀကၤန္မ႑ပ္ အလံုပိတ္အခန္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္မ်ား ခြင့္မျပဳ ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ CCTV ကင္မရာ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ သ႐ုပ္ပ်က္သႀကၤန္မွ ႐ိုးရာသႀကၤန္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈဓေလ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းက လမ္းၫႊန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။


စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သႀကၤန္ေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္မ်ားအား သုဝဏၰအားကစားကြင္း၊ ေရႊထြဋ္တင္၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ ေနရာမ်ား၌ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ ေနရာမ်ား၌ စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

''စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္ ခြင့္ျပဳေပးတယ္ဆိုတာကို ကြဲကြဲျပားျပား သိ ေစခ်င္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က မ႑ပ္ေနရာေတြမွာပဲ ခြင့္ျပဳတယ္။ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ဧရိယာေတြမွာ က်င္းပတဲ့ မ႑ပ္ေတြအားလံုးကို စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္အျဖစ္ ခြင့္မျပဳဘူး။ ဏမငလေအန ဧရိယာသက္သက္ က်င္းပမယ့္ပြဲေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ ဏမငလေအန ဧရိယာေတြမွာ က်င္းပတဲ့ ပြဲေတြကိုသာ ခြင့္ျပဳေနတာ''ဟု ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

Pravite ဧရိယာမ်ားတြင္ မိမိဘာသာ စီးပြားျဖစ္က်င္းပလိုသည့္ သူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သီျခားခ်မွတ္ ေပးထားကာ အခြန္အခမ်ားအေနႏွင့္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အေဝးေျပးယာဥ္အခက္အခဲ

ယင္းအျပင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ား မွ ယာဥ္စီးခ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ တင္ျပထားမႈအား ခြင့္ျပဳသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''သႀကၤန္ကာလ ကားကလဲ ထြက္တာနည္းတယ္။ သူတို႔ဘက္ ကလဲ အခက္အခဲေတြ တင္ျပတယ္။ သူတို႔က ရန္ကုန္ကေန အသြား တစ္ေၾကာင္းပဲ လူပါၿပီး အျပန္လူမပါလို႔ အခက္အခဲ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ တိုးေကာက္ခံဖို႔ တင္ျပတာ''ဟု ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာ ပုိင္အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းမတိုင္မီကာလ၌ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အခ်ဳိ႕မွ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ခရီးစဥ္မ်ားအား ယခင္ က်ပ္ ၁၂ဝဝဝ မွ ၁၇ဝဝဝ၊ ေန ျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္အား ယခင္က်ပ္ ၆၈ဝဝ မွ က်ပ္ ၇၃ဝဝ သို႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ကာလမွာ ေနရပ္ျပန္မယ့္သူေတြကို လက္မွတ္ႏႈန္းထား မူလေစ်းထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ကိစၥကို ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းပိုင္ရွင္ေတြ စုေပါင္းၿပီး တင္ျပျခင္းအေပၚ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ေနရပ္ျပန္တဲ့အခါမွာ သြား လာေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ား လြယ္ကူသြား လာႏိုင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲထားတဲ့အေျခအေန ရွိပါတယ္။ ဒီကာလမွာ ေတာ့ ခရီးသြားသူကမ်ားၿပီး ကားအေရအတြက္ နည္းတဲ့အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ခရီးသြားယာဥ္လိုင္းေတြ အတြင္းမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ယာဥ္လိုင္းထက္ တိုးၿပီးေျပးဆြဲေပးဖို႔ကိုလည္း စီမံေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကို တိုးၿပီးေကာက္ခံမႈေတြရွိခဲ့ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဂိတ္ေတြကို အေရးယူသြား မွာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ယာဥ္ လိုင္းမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

သႀကၤန္ျပန္မည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္အထိ လက္မွတ္မ်ားအား မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ လာေရာက္ ဝယ္ယူသည့္ ခရီးသည္မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၱလာမင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္း တာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္ သႀကၤန္ကာလမတိုင္မီ ကာလမ်ားအတြင္း၌ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေလ့ရွိကာ လက္ရွိကာလ၌ လည္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိမ္ရွင္မမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191