Main menu
HOT NEWS
adv

မထိခလုတ္ ထိခလုတ္ သံခ်ပ္ေတး ၊ သင္ ေရာေထြးမပါေစခ်င္ရင္ ျပင္... ျပင္... ျပင္

''သႀကၤန္ႏွစ္ဦး..တူးပို႔..တူးပို႔ တူးသံ ျမဴးသာယာ xxx သႀကၤန္မယ္မ်ား..တူးပို႔..တူးပို႔ တူ မာရဲ႕ေနာ္ဗ်ာ

ေငြငန္းသံစံု.. တူးပုိ႔..တူးပို႔ အာ႐ံု ေဖ်ာ္ေျဖတာ xxx မယ္တို႔ကိုလည္း..တူးပို႔..တူးပို႔ မာ ပါေစခင္ဗ်ာ

ပိေတာက္ေတြ ဝင္းလ်က္.. ေရႊရည္လူး . .တူးပို႔ တူးလဲ့ဝါ xxx ညင္းေလျဖဴးျဖဴး ..ေဆာ္ကာျမဴး.. တူးပို႔ တူးညင္သာ သႀကၤန္ေရေအးတာ..ေအးတာ xxx ရႊဲရႊဲေလာင္း ပါ..တူးပို႔..တူးပို႔ xxx တူးသံျမဴးသည္..ခ်စ္ၾကည္သႀကၤန္ ခါ''

Read more...

အစိုးရသစ္ကို ဆက္လက္စိန္ေခၚေနမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲမႈ

အသြင္ကူးေျပာင္းစျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ေလး ငါးႏွစ္အတြင္း တုိးတက္မႈအခ်ဳိ႕ရွိလာခဲ့ေသာ္ လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာလည္း မ်ားစြာက်န္ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည္ျဖင့္ က႑ ေပါင္းစုံကတုိးတက္ဖို႔လိုအပ္ေနသလို ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္ မႈတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ကိုယ္တုိင္ေျပာင္းလဲလာဖို႔လည္း ျပည္သူအမ်ားကေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ မၾကာခင္လႊဲေျပာင္း တာဝန္ယူေတာ့မည့္ အစိုးရသစ္အတြက္ အေရးႀကီးတာ ဝန္လည္းျဖစ္ပါသည္။

Read more...

ဥပမာနဲ႔ သင္ခန္းစာမ်ား

ကမၻာ့နံပါတ္(၁)လုိ႔ေျပာႏုိင္တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမွာ ဒီမုိကရက္တစ္နဲ႔ ရီပတ္ဘလီကန္ဆုိၿပီး အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ ပါတီႏွစ္ခု ခ်ဥ္းကပ္ပုံခ်င္းမတူေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ကုိ ကိုယ့္နည္းကိုယ္ ဟန္နဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Read more...

ေရနဲ႔ ေရေဘး

ပညာေခတ္ႀကီးမွာ ပညာတတ္ေတြဟာ တရားေရး၊ ဥပေဒေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာေတြကို တိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင္ၾကား ေနၾကတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးထဲမွာ ထိပ္ဆံုးကပါဝင္တဲ့ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းေတြမွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားေပးတာ လည္းမရွိခဲ့ဘူး စီးပြားျဖစ္သင္ၾကားတာလည္း မရွိေသးဘူး။

Read more...

ပထမဆံုး အရပ္သားအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကစားပြဲ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာ ေရာက္ရွိေန ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မီဒီယာသမား မ်ားလည္း ေရာက္ရွိေနၿပီး ကင္မရာမ်ား၊ အသံဖမ္း စက္မ်ားအျပင္ ႐ိုက္ကူးေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွား သြားလာေနၾကသည္။

 

ထိုေန႔သည္ အျခားမဟုတ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရ သည့္ အရပ္သားအစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတေလာင္းသံုးဦးအား မဲခြဲဆံုး ျဖတ္မည့္  ေန႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

 

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616