Main menu
HOT NEWS
adv

စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္္ လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အေရးႀကီးပါသလား

စီမံကိန္းတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယင္းစီမံကိန္း မေဆာင္ရြက္မီကတည္းက လူထုသေဘာထားစစ္တမ္း အားေကာက္ယူေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံ ကိန္းမ်ားေျမာက္ျမားစြာရွိသကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည့္စီမံကိန္းမ်ား လည္းေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစကာမူ စီမံကိန္း တစ္ခုေရးဆြဲမည္ဆိုပါက ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ႏိုင္ သည့့္ျပည္သူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈရွိ၊ မရွိစသည္တို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရပါသည္။ ထိုသို႔ေလ့ လာဆန္းစစ္ၿပီးမွရရွိလာေသာ ျပည္သူ႔သေဘာထား အေပၚမူတည္၍ စီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါက လူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုပိုမိုရရွိ ေစကာ စီမံကိန္းလည္းေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ လူထု စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ဆိုသည္ ကို ကိုယ္ေတြ႕ဥပမာေပး၍တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

Read more...

ေႏြရာသီအတြက္ ကေလးမိတ္ဆက္

တေပါင္းေႏြက ပူလွ၏။
ေႏြေရာက္ပါၿပီ။
မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ေတြမွာ စာေမးပဲြေျဖဆုိၿပီး၍ ေက်ာင္းမ်ားရက္ရွည္ပိတ္ ေလၿပီ။
ေကာင္းၿပီ...။

Read more...

ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္သိုက္ (အပိုင္း ၆)

​ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

ေမာင္ေမာင္တိတ္ တို႔က ''ေလာ္စပီကာလိုတယ္''ဟု ေျပာ သည့္အတြက္ လွည္းတန္းကဆိုင္တြင္ ေလာ္စပီကာတစ္လုံး ဝယ္ေပးလိုက္သည္။ ေမာင္ေမာင္တိတ္တို႔က မႏၲေလးေဆာင္ႏွင့္ ၇ရက္တြင္ တကသ သမဂၢကြက္လပ္ေျမေနရာ တြင္ ဦးသန္႔အုတ္ဂူကို စေဆာက္သည္။ RIT အုပ္စုတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ၿပီး မႏၲေလးေဆာင္တြင္ အေျခစိုက္ဆိုၿပီး ေပၚလာသည္။ ဗဟို ႏွင့္ အေျခစိုက္ စင္ၿပိဳင္ျဖစ္လာၾကသည္။

Read more...

ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္သိုက္ အပိုင္း (၅)

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

ကိုတင္ေမာင္ဦးက ကားဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္သြားသည့္အခါ ကားေပၚမွ လူတစ္ေယာက္က သူ႔အား မိုက္ခြက္ကို လွမ္းေပးလိုက္သည္။ မိုက္ခြက္ကိုကိုင္ကာ အင္ဂ်င္ ေဘာနက္ေပၚသုိ႔ တက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ''ရဲေဘာ္တို႔ ဗိုလ္ေနဝင္း ဟာ ငါတို႔ေက်ာင္းသားေတြ၊ ရဟန္းရွင္လူေတြ ေလးစားတဲ့ေခါင္း ေဆာင္ ဦးသန္႔ကို သာမန္လူေတြျမႇဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ျမႇဳပ္ေစဖို႔ စီမံခဲ့ တယ္။ ဦးသန္႔ဟာ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္တင္ မဟုတ္ဘူး၊ ကမၻာ့ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ အားလုံးက အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ အာဇာနည္ပုဂၢဳိလ္ႀကီးျဖစ္တယ္၊ ဦးသန္႔ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံကို ကမၻာ သူ ကမၻာသားေတြ သိရွိၿပီး ငါတို႔လူမ်ဳိးကို ကမၻာက ေလးစားခံခဲ့ရ တယ္။ ငါတို႔ ဂုဏ္တက္ခဲ့ရတယ္၊ ဒီလိုပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကို ေခြးေသဝက္ေသ သာမန္သၿဂၤဳိဟ္ျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ လုပ္တာကို ငါတို႔က လက္ခံရမလား''။ ''ငါ တုိ႔က လက္ခံရမလား ေဟ့!!!''ဟု က်ားဟိန္းသလို ဟိန္းလိုက္သည့္ ကိုတင္ေမာင္ဦး၏အသံသည္ က်ဳိကၠဆံကြင္းထဲ၌ ဟိန္းထြက္၍သြား ခဲ့ပါသည္။

Read more...

ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္သိုက္ (၄)

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)


ခ်ီတက္ျခင္း
ကိုတင္ေမာင္ဦးကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ျပန္လည္ဆုံမည့္ ဆုံခ်က္ ေနရာကို ေျပာၿပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ရဲ ျမင့္သိန္းတို႔ ႏိုင္ငံျခားစာသင္သိပၸံသို႔ ထြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာင္း သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ဂ်ာမန္ဘာ သာ အတန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း သူ႔အစု ႏွင့္သူ တန္းစီေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အတန္းမွ ခင္ေမာင္ ေအး၊ ေဂ်ာ့၊ ေအးေအးမူ စသည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ က်ဳိကၠဆံ ကြင္းသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616