Main menu
HOT NEWS
adv

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေငြလံုးေငြရင္း အဓိကရရွိရာျဖစ္သည့္ ေျမကြက္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိေငြအလြန္နည္းပါးသည့္အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္သင့္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၅

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေငြလံုးေငြရင္းရေငြရရွိရာ အဓိကေနရာ ျဖစ္သည့္ ေျမကြက္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိ ေငြသည္ အလြန္နည္းပါး လ်က္ရွိသည့္ အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာ ၾကားလိုက္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်၊ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အျမင့္ဆံုးက်ပ္ ၃၁ဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၁၂ဝဝဝ ေက်ာ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅ဝဝ ခန္႔အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၅

မတ္ ၂၅ ရက္ က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ First Myanmar Investment Co.,Ltd (FMI)က ရွယ္ယာမ်ား စ တင္ေရာင္းခဲ့ရာ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၃၁ဝဝဝ ျဖင့္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ ၁၁၂၈၄၅ ခုအတြက္ အစုရွယ္ယာ တန္ဖုိးစုစုေပါင္းက်ပ္သန္း ၃၅ဝဝ ခန္႔ အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ FMI ရွယ္ယာမ်ား အား ကနဦး ရွယ္ယာတန္ဖိုးအေန ျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္က်ပ္ ၂၆ဝဝဝ  ျဖင့္ စတင္ေစ်းဖြင့္ခဲ့ၿပီးအေရာင္း အဝယ္ေပၚမူတည္ကာ အျမင့္ဆုံး ေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၃၁ဝဝဝ ႏွင့္ အနိမ့္ ဆုံးေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၂၁ဝဝဝ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ဝယ္လိုအားသည္ ေရာင္းလို အားထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးျဖစ္ေပၚခဲ့သ ျဖင့္အျမင့္ဆုံးေစ်းႏွင့္ အေရာင္းအ ဝယ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၁၁ နာရီႏွင့္မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အေရာင္းအ ဝယ္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ႏွစ္ခ်ိန္အၿပီးတြင္ စုစုေပါင္း ရွယ္ယာအေရအတြက္ ၁၁၂၈၄၅ ခု ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖိုးအားျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၃၄၉၈ သန္းအထိရရိွခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွ သိရသည္။

Read more...

ေကာ္ဖီမစ္ကုန္ၾကမ္းနမူနာမ်ား စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္ မွန္ကန္တိက်မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ ဓာတ္ခြဲခန္း မ်ား သို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးေနဟုဆုိ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄  ။           ။ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ၾကီးရွိ သက္တမ္းရွိေကာ္ဖီမစ္စက္႐ုံ မ်ားမွ ေကာ္ဖီမစ္ကုန္ၾကမ္း နမူနာ မ်ားႏွင့္ ေစ်း ကြက္ အတြင္းေရာင္းခ် လ်က္ရွိေသာ ေကာ္ဖီမစ္နမူနာမ်ား ၏ စစ္ေဆးမႈရလဒ္တိက်မွန္ကန္မႈ ရွိေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာ ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္စစ္ေဆးေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ၿပီး ရလဒ္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစားအ ေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာနမွတာဝန္ရွိ သူတစ္ဦး၏ အတည္ ျပဳေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

Read more...

ေမြးျမဴေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းလက္ထက္ ေၾကြးက်န္လုပ္ငန္းရွင္ ၃၁ ဦး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း၂၂၉၈ဝ ေက်ာ္ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေန

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၃

ေမြးျမဴေရး၊ အစားအစာႏွင့္ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းလုပ္ငန္းလက္ထက္ေၾကြး က်န္လုပ္ငန္းရွင္၃၁ဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၉၈ဝ ေက်ာ္ေပးဆပ္ ရန္က်န္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေမြးၿမဴ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က''အရင္က အေၾကြး က်ပ္ ၄၂ သန္းရွိတာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမဆံုးေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔အေၾကြးေတြေတာင္း ေနရတယ္။

Read more...

ခုံးေက်ာ္တံတားႏွစ္စင္း တည္ေဆာက္မည့္ဘတ္ဂ်က္ ရန္ကုန္စည္ပင္ ျပင္ပလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ခြဲေဝခ်ေပးသင့္ဟု အႀကံျပဳ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၂

၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခံုးေက်ာ္တံတား ႏွစ္စင္း တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထား သည့္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ခံုးေက်ာ္ တံတားေဆာက္လုပ္ေရးထက္ ရန္ ကုန္စည္ပင္ နယ္နိမိတ္ျပင္ပ ရွိ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ခြဲေဝခ်ထားသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာ ေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီကတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳ တင္ျပလိုက္သည္။

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191