Main menu
HOT NEWS
adv

ရန္ကုန္တုိင္း လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ေသာ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသစ္ စတင္လည္ပတ္ၿပီ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၁

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ စုစုေပါင္း၏ ၁ဝရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဓာတ္အားပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည့္စက္႐ုံ စတင္လည္ပတ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းစက္႐ုံမွာ က်ပ္ဘီလီယံ ၃ဝ ကုန္က်ၿပီး ၂၅ မဂၢါဝပ္ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေသာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံျဖစ္ကာ ဇူလိုင္ ၁ဝ ရက္က စတင္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Golden Green Energy Col., LTD စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာဦးကိုႀကီးေဌးက ''ဒီစက္႐ုံက ၂၅ မဂၢါဝပ္အားအျပည့္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဇယ္နဲ႔ေမာင္းႏွင္ရတဲ့အတြက္ ဒီဇယ္ရွိရင္ရွိသေလာက္ ေမာင္းလို႔ရပါတယ္။ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ဓာတ္အားအျမန္ဆံုးထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့စက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစီမံကိန္းမ်ိဳးကျမန္မာျပည္ရဲ႕ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေန ပံ့ပိုးႏိုင္တဲ့စက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္တဲ့စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ေျပာသည္။

Read more...

သက္သာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္းထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္သျဖင့္ အခြန္ရလမ္း ပိတ္၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားလာပါက ေပါင္းစားလို႔ရေအာင္ ေနရာ ဦးထားၾကသူမ်ားေန

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၁

အင္မတန္ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားရမ္းထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမလုပ္သျဖင့္ အခြန္ရလမ္းပိတ္ေန ေၾကာင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားလာပါက ေပါင္းစားလို႔ရေအာင္ ေနရာဦးထားၾကသူမ်ားေနသျဖင့္ စိစစ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေျပာသည္။ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ မွေပးပို႔ေသာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္လ်ာထားခ်က္အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြး ေႏြးရာ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Read more...

ျပည္သူမ်ား အခြန္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သုိ႔ အစိုးရကလည္း ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၁

ႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈအခ်ိဳးျမင့္ေနကာ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မည့္ အခြန္တိုးေကာက္မႈမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအခြန္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သုိ႔ အစိုးရကလည္းျပည္သူမ်ားဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေအာင္လုပ္ ေပးရန္တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းကေျပာၾကားသည္။

Read more...

ဝန္ထမ္းလစာ တုိးေပးရန္ ခ်က္ခ်င္း မျဖစ္ႏုိင္ေသးေသာ္လည္း အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးမည္ဟု ႏုိင္ ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁ဝ

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း လစာကုိတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏုိင္ေသးေသာ္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။ ဇူလိုင္ ၁ဝ ရက္ ေနျပည္ေတာ္၊ MICC-2 တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားတက္ၾကြလာေစေရးအတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ သတ္မွတ္က်င့္သံုးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္အားထက္သန္တက္ၾကြစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရးလံႈ႕ေဆာ္ျမႇင့္ တင္ေပးျခင္း အသိပညာမွ်ေဝမႈဖိုရမ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ အထက္ပါ အတုိင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Read more...

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးလုပ္ငန္းမ်ား လိုင္စင္ရရွိေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔ထံ တင္ျပမည္

န္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ျပည္တြင္းဘုရားဖူး ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လိုင္စင္ရရွိေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ထံသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ဘုရားဖူးခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရွိရသည္။

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191