HOT NEWS
Main menu
adv

အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ က်ေစ်းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေန

ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္ပါက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝဝန္းက်င္ ေစ်းက်ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း (ဗဟို)မွ သိရသည္။ ယင္းအသင္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒(၁)ဦးသန္းဦးက''ဒီရက္ပိုင္းမွာေတာ့ နည္းနည္း ျပန္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ေလးလႈပ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ဆန္းကေနတြက္ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေရာင္းအဝယ္ေစ်းေတြက ရာခိုင္ႏႈန္း၂ဝကေန ၃ဝၾကားေလာက္ ေနရာေဒသေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ေစ်းက်သြားတာေတြ႕ရတယ္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ တအိအိနဲ႔ဆင္း ေနတယ္ေပါ့။ အငွားေစ်းေတြလဲ မတက္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ က်ေတာင္က်တယ္''ဟု ေျပာသည္။

Read more...

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေခတ္မီ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Yanmar Myanmar ကုမၸဏီ အကူအညီေပးမည္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ အက်ိဳးတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္း Yanmar Myanmar ကုမၸဏီမွ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ Yanmar  ကုမၸဏီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး Mitsui & Co. ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ Yanmar Myanmar ကုမၸဏီကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ၿပီး ယင္းကုမၸဏီမွလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေခတ္မီနည္း စနစ္မ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကိုသင္ ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

ကုန္ပစၥည္း အမယ္ ၃၅ဝ ေက်ာ္ကို လာမည့္ မတ္လမွ စတင္ကာ အြန္လိုင္း လိုင္စင္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေန

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ လာမည့္မတ္လအတြင္း ကုန္ပစၥည္းအမယ္(HS Line)  ၃၅ဝေက်ာ္ကို အြန္လိုင္းလိုင္စင္စနစ္ျဖင့္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ဇြန္လမွစတင္ကာ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈအတြက္ အြန္လိုင္းအျပည့္အဝအသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ပို႔ကုန္ -သြင္းကုန္လိုင္စင္စနစ္ (Fully Online licensing System) )ျဖင့္ သတ္မွတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စတင္ခြင့္ ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႔နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ေလးခု တုိးခ်ဲ႔ဖြင္႕လွစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနေလးခုတုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္၍ မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သက္ဆုိင္ရာ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးကေျပာသည္။

Read more...

ေျပာင္းလဲရမယ့္ ကုန္သြယ္မႈ

ေအာင္ခ်ိန္ဘြား

အစိုးရ တက္လာတာ တစ္ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ စီးပြား ေရး တိုးတက္မႈက အားရဖြယ္မရွိဘူး။ ယမန္ႏွစ္ကနဲ႔ ႏႈိင္းစာရင္ ျပည္တြင္းစုစု ေပါင္း ထုတ္ကုန္ (ဝန္ေဆာင္မႈ အပါအ ဝင္) တန္ဖိုး(ဂ်ီဒီပီ)လည္း ပိုနည္းတယ္။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းလည္း ပိုနိမ့္ တယ္။ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးလည္း ပိုနည္းတယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္ ဝင္ေငြလည္း ပိုနည္းၿပီး ျပည္ပ သြင္းကုန္တန္ဖိုးက ပိုမ်ားလို႔ ျပည္ပ ေငြ ေပးေငြယူ လက္က်န္ရွင္းတမ္း ခ်ိန္စက္မႈ မွာ အ႐ႈံးမ်ားတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပိုျမင့္တက္လာတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚ လာ လဲလွယ္ႏႈန္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ လာတယ္။ အေထြေထြ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္ တက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးက် တယ္လို႔ အေျဖရပါတယ္။

Read more...
adv

adv

FacebookG+TwitterRSS