HOT NEWS
Main menu
adv

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိ ေျမကြက္မ်ား ခ်ထားေပးရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဆုိ

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂ဝ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ရွိသည့္ေျမကြက္မ်ားကိုခ်ထားေပးရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်ထားေပး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ''ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေျမေနရာခ်ထား မႈမ်ားအားရပ္ဆိုင္းၿပီး အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ မည္သို႔ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္ဟု ဥပေဒဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်ထားရန္ ရွိ၊ မရွိ''ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ၿမိဳ႕နယ္) မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီက ေမ၂ဝရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး စီမံကိန္း အဆုိျပဳရန္ မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရႏွင့္ JICA အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံ

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေမ ၁၉

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) အဖြဲ႕သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း ကုိ အဆုိျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေမ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ မြန္ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ ဧည့္ခန္းမ၌ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ JICA အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Mr. Hirano က မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားဟူ၍ ကာလတုိ၊ ကာလလယ္၊ ကာလရွည္ သတ္မွတ္ၿပီး ကာလရွည္အျဖစ္ ၂ဝ၄ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိကို ေရးဆြဲထားပါ ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဓိကအေၾကာင္းအရာ၊ စီမံကိန္းဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအျမင္မ်ား၊ လူမႈစီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ဦးစားေပးစီမံကိန္း အေနျဖင့္ ဘူတာ႐ုံနားတြင္ CBD ဖန္တီးျခင္း၊ ျမစ္နံေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကမ္းနားလမ္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနစ္မ်ား ျပန္ လည္မြမ္းမံျခင္း၊ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚ ႏွင့္ျမစ္အတြင္းအမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

Read more...

ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္ေသတၱာမ်ား ရွင္းလင္းရာ၌ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ျဖစ္ေနသည့္အေပၚ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ၂၄ နာရီ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၉

ရန္ကုန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္ေသတၱာမ်ားရွင္းလင္းရာ၌ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ ေနသည့္အေပၚ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဆိပ္ကမ္းအား ၂၄ နာရီ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝးမွ သိရသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကုန္တင္ကုန္ ခ်ျပဳလုပ္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အ ခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားမွ အခက္အခဲမ်ား၊ အႀကံဳျပဳ ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Read more...

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္အတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ သီလဝါအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာမ်ားကို တစ္စုလွ်င္ အဖြင့္ေစ်း က်ပ္ ၄ဝဝဝဝ ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၉ 

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းေစ်းကြက္အတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ား ဆံုးျဖစ္ေနသည့္ သီလဝါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာမ်ားကို ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အဖြင့္ေစ်း က်ပ္ ၄ဝဝဝဝ ျဖင့္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွ သိရသည္။ သီလဝါအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား ကုိ  ေမ ၂ဝ ရက္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စတင္ေရာင္းဝယ္ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ရာ အဖြင့္ေစ်းအေနျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စု လွ်င္က်ပ္ ၄ဝဝဝဝ ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး အျမင့္ဆုံးေစ်းအေနျဖင့္ က်ပ္ ၅ဝဝဝဝ၊ အနိမ့္ ဆုံးေစ်းအေနျဖင့္က်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ႏႈန္းအၾကား အဝယ္အေရာင္းအမွာစာမ်ား တင္သြင္းႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

ဥေရာပဘဏ္ႀကီးမ်ား အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို စိုးရြံ႕ေနၾကဆဲဟု အီရန္ဆို

တီဟီရန္

ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အထင္ကရ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး ေလးလၾကာသည့္တိုင္ ဥေရာပ၏ဘဏ္ႀကီးမ်ားသည္ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေန ၾကသည္ဟု အီရန္ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားဘဏ္မ်ားက အီရန္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဥေရာပဘဏ္ႀကီးမ်ားက ယခုအခ်ိန္ အထိ အီရန္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးဟု အီရန္ ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အာဘတ္စ္အာရက္ခ်ီက ေျပာသည္။

Read more...
adv

adv

FacebookG+TwitterRSS