Main menu
HOT NEWS
adv
က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာ အေျဖရွာသင့္ၿပီ

က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာ အေျဖရွာသင့္ၿပီ

Flower News Journal

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း ေနရသကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ ကားလမ္းေဘးေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စု ဦးေရစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူေနဆဲမွာပင္ ေနာက္ထပ္ က်ဴးေက်ာ္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အင္အားသံုး ၿဖိဳဖ်က္ရသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ ရွိလာသည္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သမီး ေလးေက်းရြာသည္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟုဆိုကာ ေန အိမ္မ်ားအပါအဝင္ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဘူဒိုဇာျဖင့္ ၿဖိဳဖ်က္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္အထိ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ရသည္။

ယင္းက်ဴးေက်ာ္ဟုဆိုသည့္ သမီးေလးရြာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္၊ သံုးဆယ္သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ စတင္က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္စဥ္က ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳဘဲ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္ သံုးစုနီးပါးေရာက္မွ အတင္းအဓမၼ ၿဖိဳဖ်က္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမွာ ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစခဲ့သည္။

ယခုလည္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အျမန္လမ္း သံုးမိုင္ တစ္ဖာလံုအနီးတြင္ အိမ္ေျခေလးေထာင္ခန္႔အား က်ဴးေက်ာ္ဟုဆိုကာ အင္အားသံုး ၿဖိဳဖ်က္ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္မွာ ငါးရက္ျပည့္ေျမာက္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿဖိဳဖ်က္ေနသည့္ ရက္မ်ားအတြင္း အလုပ္သမား အင္အား ၁ဝဝဝ ခန္႔ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ရာတြင္ ရဲ အင္အား လံုၿခံဳေရး ၁ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ၿဖိဳဖ်က္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေျခ ၄ဝဝဝ ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိမွ က်ဴးေက်ာ္ ဟုဆိုကာ ၿဖိဳဖ်က္ေနျခင္းသည္ ရြာႀကီးတစ္ရြာအား ၿဖိဳဖ်က္ေနသည္ႏွင့္ တူသည္။ အဆိုပါက်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားကို ဇြန္ ၁၂ ရက္ကတည္းက စတင္ ဖယ္ရွားခဲ့ရာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ႀကီးမားစြာမျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူငါးဦးမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ယင္း က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားေနထိုင္သည့္ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမေနရာဟု ဆိုသည္။ ယခင္က လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနက စီမံကိန္းလုပ္ရန္ ဆက္လက္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားေန ထိုင္သည့္ ေျမေနရာကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗူူငေညခန ွအေမ ကုမၸဏီအား တာဝန္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီအား တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းသည္ ယခု  အစိုးရသစ္လက္ထက္ သို႔မဟုတ္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့သည္ကုိ စိစစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေျခတစ္ရာစ၊ ႏွစ္ရာစ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္စဥ္က စတင္ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းမျပဳဘဲ ခြင့္ျပဳထား ခဲ့ၿပီး အိမ္ေျခ ၄ဝဝဝ ခန္႔ ျဖစ္တည္လာမွ စီးပြားေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ လာသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားဟုစြပ္စြဲကာ အိမ္ရာမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ေျပာင္းေရႊ႕ ေစျခင္းသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပမာ ပေဟဠိဆန္ လြန္းသည္။

အျမန္ကားလမ္းေဘးဝဲယာရွိ ေအာင္ရတနာႏွင့္ ရတနာ ေအာင္တိုးခ်ဲ႕ဟု အမည္ေပးထားသည့္ က်ဴးေက်ာ္ေနရာမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ ရာတြင္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္ႏွစ္ပတ္ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ယင္းထက္ပို၍ ၾကာႏိုင္သည့္သေဘာရွိသည္။ အခ်ဳိ႕က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာ မ်ားမွ မိသားစုမ်ားမွာ သြားလာေနထုိင္ရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ယင္း ေနရာ၌ပင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ရဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းမိသားစုမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္တိုင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ သည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။ ယေန႔ ၿဖိဳဖ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္းလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အျမန္ လမ္း သံုးမိုင္တစ္ဖာလံုအနီးရွိ ေအာင္ရတနာႏွင့္ ရတနာေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ရြာ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဗူူငေညခန ွအေမ ကုမၸဏီအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ၏ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ား ၿဖိဳဖ်က္မႈအဓိကျပႆနာကို အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္မွ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။    

အယ္ဒီတာ

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191