Main menu
HOT NEWS
adv
၂ဝ၁၇  ႏွစ္သစ္ကို အစိုးရသစ္က အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႀကိဳဆိုသင့္

၂ဝ၁၇ ႏွစ္သစ္ကို အစိုးရသစ္က အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႀကိဳဆိုသင့္

ၾကာမီေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုး ၂ဝ၁၇ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အရပ္သားအစုိးရသစ္၏ သက္တမ္းသည္လည္း တစ္ႏွစ္သက္တမ္းသို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အရပ္သားအစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အရပ္သားအစိုးရသစ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။


သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ဘဲ တကယ့္လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ မဟာမိတ္ဟုဆိုသည့္ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္၏သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္လုနီးအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမွာ က်ဆင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ထက္သြင္းကုန္က မ်ားေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္ေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားေ ငြ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တရိပ္ရိပ္ႏွင့္ ျမင့္တက္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပေနျခင္းက စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။


အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္လာ ေစရန္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား အသစ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ထူးျခားသိသာမႈမရွိဘဲ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲဆိုသလို ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ခ႐ိုနီမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မျမင္မေတြ႕ရေပ။ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားကိုးမရသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခ႐ိုနီမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္အားထား၍ မရသည္မွာ လက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအတိုင္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကို ျဖတ္သန္း၍ မရႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္းသြားလွ်င္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္။ ယင္းအတြက္ အစုိးရသစ္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မူဝါဒတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒကိုပါ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လူမေျပာင္း၊ မူေျပာင္း၍မရ။ လူေျပာင္း၍ မူမေျပာင္း လည္းမရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရး ႀကီးသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၌ လူေျပာင္းမူေျပာင္း၍ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္သစ္ကို အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႀကိဳဆိုႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။


အယ္ဒီတာ

#theflowernews

Rate this item
(0 votes)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191