Main menu
HOT NEWS
adv
စိန္ေခၚမႈ မွန္သမွ် ရဲရဲ ရင္ဆိုင္ပါ

စိန္ေခၚမႈ မွန္သမွ် ရဲရဲ ရင္ဆိုင္ပါ

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာသည္။ ယခင္အစုိးရေဟာင္း၏ လက္က်န္ျပႆနာမ်ားသည္လည္း ၿပီးဆံုးျခင္းမရွိ။ ယေန႔တိုင္ ေျဖရွင္းေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမ်ား ၏ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္ယာ ဦးႀကီးအၾကား တရား႐ံုးေရာက္၊ ရဲစခန္းေရာက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အား ၿပိဳင္ေနၾကရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ားမွာ အ႐ံႈးႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ နစ္နာဆံုး႐ံႈးၾကရသည္။ မိမိလယ္ ယာေျမကို သိမ္းဆည္းထားသူထံမွ သီးစားခေပး၍ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိး ေနၾကရသည့္ဘဝမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကရသည္။


ထို႔အတူ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားတြင္လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္အ လုပ္သမားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခ်မွတ္ထားသည့္တိုင္ အလုပ္ရွင္တို႔ေၾကာင့္ နစ္နာသူ အလုပ္ သမားက ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳရာမွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ပဋိပကၡ မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဆိုသည့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ယခင္အစုိးရေဟာင္းမ်ား လက္ထက္ကလည္း ယင္းသို႔တူညီသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ျဖစ္စဥ္အေဟာင္းမ်ားကဲ့သို႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စိန္ေခၚမႈအသစ္အျဖစ္ ေသြးတိုးစမ္းဖန္ တီးလာျခင္းျဖစ္သည္။


ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔ျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ား ဖန္တီးလာၾကသည္။ လူမ်ဳိးေရးအရ ဘာသာေရးအရ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေရွးမ႐ႈဘဲ အေပး အယူႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလဲအထပ္ျပဳလုပ္လိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ အမွန္ တကယ္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူလိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား သာတူညီ မွ် ေဆြးေႏြး ညႇိ ႏိႈင္းအေျဖရွာသင့္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဃာတႏွင့္ အတၱကို ေရွ႕တန္း မတင္ဘဲ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသင့္သည္။


အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား တတိယၾကားခံလူ ထားရွိေဆြးေႏြးရန္မလိုေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္၍ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ တတိယလူအျဖစ္ ထားရွိမည့္သူမ်ား၏ စိတ္ရင္းသေဘာထားအမွန္ ျဖဴစင္မႈမွာ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ အစိုးရဘက္သို႔ ဘက္လိုက္ႏိုင္သည္။ လက္ နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဘက္သို႔ ဘက္လိုက္ႏိုင္သည္။ ယေန႔အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လူ မ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည္တို႔ကိုအေျခခံ၍ ယခင္အစုိးရ ေဟာင္းလက္ထက္ႏွင့္မတူ တမူထူးျခားဆန္းျပား စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အစိုးရသစ္တိုင္း ႀကံဳေတြ႕ရ ေလ့ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ အစိုးရသစ္အ ေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမွန္သမွ်ကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ဖလားဝါးနယူးစ္ ဂ်ာနယ္မွ တိုက္တြန္း ေရးသားအပ္ေပသည္။                           

အယ္ဒီတာ

#theflowernews

Rate this item
(0 votes)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191