Main menu
HOT NEWS
adv

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား ဘယ္လိုသတ္မွတ္ၾကမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ က်ဆင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပေနသည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏွင့္အတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေန သည္။ သို႔တိုင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခလစာ တိုးျမင့္လာျခင္းမရွိ၊ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ပင္ အနိမ့္ဆံုးလစာ ထပ္မံသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာမ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လာရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ရွိခဲ့ဖူးသည္။

Read more...

ေနာက္လာတဲ႔ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္းဝန္ထက္ မကဲေစလို

ဒီဘက္နားဆီက အရိပ္သစ္ကို ပ်ံသန္းကူးခတ္ဖို႔ အင္ အားမရွိေတာ့ၿပီထင့္။ အေတာင္ေညာင္းသြားဟန္တူ ေသာ တေပါင္းဆိုသည့္ ငွက္ကေလးက ဟိုမွာဘက္ အပင္ထက္တြင္ ခိုနားက်န္ရစ္သည္။ လတန္ခူး၏ ပုရစ္ဖူး ႏုသစ္တို႔က ေႏြေနပူေအာက္တြင္ မိုးကိုေမွ်ာ္လ်က္ ငိုက္ ျမည္းေနၾကသည္။ မိုးသစ္ပါမွ သူတို႔ခ်စ္ေသာ ပြင္႔လႊာတံခါး မ်ား ဖြင့္ၾကစြင့္ၾကမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ေမွ်ာ္ေသာ မိုး က ေပၚမလာတတ္။ မိုးေပ်ာက္မွာကိုေတာ့ သူတို႔စိုးေၾကာက္ ၾကသည္။ သႀကၤန္လက္ေဆး မိုးကေလးႏွင့္အတူ အဝါေရာင္ ပိေတာက္ကန္႔လန္႔ကာကို သူတို႔ ဖြင္႔ခ်င္ၾကေပလိမ္႔မည္။

Read more...

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံ၍လက္မႈ လယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းေရးအဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ကာလ အစုိးရအဆက္ဆက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ေၾ<ြကးေၾကာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Read more...

စိန္ေခၚမႈ မွန္သမွ် ရဲရဲ ရင္ဆိုင္ပါ

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာသည္။ ယခင္အစုိးရေဟာင္း၏ လက္က်န္ျပႆနာမ်ားသည္လည္း ၿပီးဆံုးျခင္းမရွိ။ ယေန႔တိုင္ ေျဖရွင္းေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမ်ား ၏ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္ယာ ဦးႀကီးအၾကား တရား႐ံုးေရာက္၊ ရဲစခန္းေရာက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အား ၿပိဳင္ေနၾကရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ားမွာ အ႐ံႈးႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ နစ္နာဆံုး႐ံႈးၾကရသည္။ မိမိလယ္ ယာေျမကို သိမ္းဆည္းထားသူထံမွ သီးစားခေပး၍ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိး ေနၾကရသည့္ဘဝမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကရသည္။

Read more...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးသာ ဖြင့္ထားပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ကမၻာေပၚ၌ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အစုိးရအဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔တိုင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိဘဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္း ရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားမွာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616