Main menu
HOT NEWS
adv

ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရာ္ဘာတင္ပို့သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာသို့ တင္ပို့ရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းနည္းပါးေနလ်က္ရွိသည္။ ထို့ေၾကာင္႕ ေရာ္ဘာအရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင္႕ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႕ ေစ်းႏႈန္းတန္းတူရရွိေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို့လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းကို ေရာ္ဘာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္ျမင္႕ႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။

Read more...

ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိန္ဝင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းအား ေတြ႔ဆံုကာ တရားမဝင္သစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိေနျခင္း အေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ မည္သို့အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သနည္းႏွင့္ တရားမဝင္သစ္မ်ား ပေပ်ာက္ေရး မည္သို့ေဆာင္ရြက္သင္႕သနည္း၊ ႏုိင္ငံျခားသို့ တင္ပုိ့ေနေသာ သစ္မ်ားကို မည္သည္႕ပံုစံျဖင့္ တင္ပို့သင္႕သနည္း စသည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းထားပါတယ္။

Read more...

မိသားစုဝင္ေတြထဲက ကားမီးေလာင္တဲ့ ကိစၥကို လုပ္ႀကံခံရတာ ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသ၊ သက္ေသခံ အေထာက္အထား ရွိတယ္ဆိုတာ မေျပာခဲ့ၾကပါဘူး

ေအာင္သိန္းဝင္း(ေျမာင္) ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။

 

ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန့္က ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမ ေပၚတြင္ Hi Ace ကားတစ္စီး မီးေလာင္၍ လိုက္ပါလာသူရွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ တစ္ဦးရွိခဲ႕ရာ မီးေလာင္ေသဆံုးခဲ႕သူ၏ခင္ပြန္းႏွင္႕ မ်က္ျမင္သက္ေသဆိုသူ အခ်ဳိ႔က မီးေလာင္ခဲ႕သည္႕ကားေပၚမွ ဆင္းလာသူႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္း ေျပာဆို ေရးသားျခင္းႏွင့္ CID  ႏွင္႕ ေသဆံုးသူ မ်ား၏မိသားစုဝင္အခ်ဳိ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို မေက်နပ္ၾက ေၾကာင္းႏွင္႕ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ CID အေပၚ ေၾကာက္ရတဲ႕ ဖိအားတစ္ခုခုရွိေနရင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဘယ္ရဲမွ မလုပ္ရဲဘူးဟု ေျပာဆိုေရးသားခ်က္မ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိႏိုင္ရန္ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ CID(ရန္ကုန္)မွ ရဲမွဴးမိုးေအာင္ႏွင္႕ ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ႕ပါတယ္။

Read more...

ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမွ Yangon Heritage Trust ၏ စီမံကိန္းအရာရွိ ဦးႀကံတိုင္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားထဲမွသက္တမ္းၾကာျမင္႕ ေနေသာ အခ်ဳိ႔ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားအား ပုဂၢလိကအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ခြင္႕ျပဳခဲ႕သည္။ ထိုသို့ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ခြင္႕ျပဳရာတြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအေဆာက္အအံုအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားရွိခဲ႕ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟိုတယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားပါျဖစ္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုသို့ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ျခင္းအေပၚမည္သည္႕နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႕ ေဆာင္ရြက္ပါက ပိုမိုသင္႕ေတာ္မည္ဆိုသည္ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမွ Yangon Heritage Trust ၏စီမံကိန္းအရာရွိ ဦးႀကံတိုင္းေအာင္ႏွင္႕ ယခုလိုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္။

Read more...

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုျခင္း

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုျခင္း

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)မွ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ USDP ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ပင္စင္ယူၿပီး၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ USDP သုိ့ ဝင္ေရာက္ခဲ႕သည္။ USDP ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ၿပီးေနာက္ မြန္ ျပည္နယ္၏ USDP ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ႕သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႔နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႕ေသာ္လည္း ႐ႈံးနိမ္႕ခဲ႕သည္။

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191