Main menu
HOT NEWS
adv

ရာဇဝတ္မႈ တရားမမႈ ကူညီေရး စင္တာ ဦးစီးတည္ေထာင္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးစန္းဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

စည္သူေက်ာ္ - ေတြ႔ေမးသည္။
ရာဇဝတ္မႈႏွင့္တရားမမႈကူညီေရးစင္တာကုိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႕ၿပီး အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမွန္တကယ္ နစ္နာေနသူမ်ားအား အက်ဳိးေဆာင္ခ အခမဲ႕ျဖင္႕ ကူညီေပးခဲ႕သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါစင္တာအေနျဖင္႕ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။ ၄င္းစင္တာ စတင္ တည္ေထာင္ျဖစ္ခဲ႕ပုံ၊ စင္တာရဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနႏွင္႕ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ အေျခအေနမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈ တရားမမႈ ကူညီေရးစင္တာ ဦးစီးတည္ေထာင္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႔ေနဦးစန္းဝင္းႏွင္႕ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္မွေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါသည္။

Read more...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC)အဖြဲ႔မွ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာဦးလွေမာင္ေရႊ အား ေတြ႕ဆံုျခင္

ခ်စ္မင္းထြန္း - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႕သလုိ ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC)အဖြဲ႔မွ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာဦးလွေမာင္ေရႊအား အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင္႕ျမတ္ေရးႏွင္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) ႐ုံးတြင္ ေတြ႔ဆံု၍ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္မွ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေမးျမန္းခဲ႕ပါသည္။

Read more...

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန့္ရွင္းမႈဌာနမွ လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး ေန႔စဥ္အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ထြက္ေန၊

အမႈိက္စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာ ေျခာက္ေနရာရွိ၊ Waste to energy

မလုပ္ပါက ေနာက္ငါးႏွစ္ၾကာလွ်င္ အမႈိက္ပံုစရာ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more...

ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္း( ဦးထံုေရႊဆိုင္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

တစ္ႏွစ္လံုးအတိုင္းအတာအရ ေရႊေစ်းက အရင္ႏွစ္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဘယ္လိုကြာျခားမႈရွိပါသလဲ။
ဒီႏွစ္မွာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လံုးနီးပါး အတက္ဘက္ ကိုသြားတယ္။ ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေတြ တက္ေတာ့ ေနာက္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းနဲ႔လည္း ဆိုင္တယ္။ ဆိုေတာ့ တြက္လိုက္ရင္ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းက က်ပ္ရွစ္သိန္းေက်ာ္၊ ကိုးသိန္းနီးပါးေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကမၻာ့ေရႊေစ်းက်လည္း ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းက တက္ေန ေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္က အတက္ဘက္မွာပဲ ရွိေနတယ္။

Read more...

ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးတက္တိုးရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

----------------------------------------------------------------

"ေနရာတိုင္းမွာ  အေျခခံတစ္ဦးခ်င္း  လံုၿခံဳေရး၊

အစုအဖြဲ႕ လံုၿခံဳေရးေတြ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္

ရဲေတာင္  အလုပ္ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး"

----------------------------------------------------------------

ျပည္သူလူထုေတြ လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ ဘယ္လို ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမလဲႏွင့္ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ေစရန္ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတက္တိုးရွင္ႏွင့္ ယခုလို ေတြ႔ ဆံုေမးျမန္းထားသည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191