HOT NEWS
Main menu
adv
Others

Others (974)

ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈ စာရင္းတြင္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွ ဝင္ေရာက္မႈကို ထည့္သြင္း ေရတြက္ျခင္း မရွိ၍ ခရီးသြား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္

ရန္ကုန္

၂ဝ၁၆ ႏွစ္အတြက္ ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္သည့္ ခရီးသြားအေရအတြက္ စာရင္း၌ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို ထည့္သြင္းေရတြက္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္သူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

Read more...

လူေနထိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ဝယ္ယူေနထိုင္ပါက ဖယ္ရွား အေရးယူ ခံရႏိုင္

စစ္ကိုင္း

ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ဆက္လက္ မေဆာက္လုပ္ဘဲထားခဲ့သည့္ လူေနထိုင္ခြင့္ မရွိေသးေသာ တိုက္ခန္းမ်ားအား ဝယ္ယူေနထိုင္မိပါက ဥပေဒအရဖယ္ရွားသည္အထိ အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

Read more...

ကမ္းလွမ္း အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ျမန္မာအက္ ဂ႐ိုအိတ္စ္ခ်ိန္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္အေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ကမ္းလွမ္း အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဆီဒိုနားဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

Read more...

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ သတိျပဳႏုိင္ရန္ မွ်ေဝေပးခဲ့ဟု ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပး ဆို

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ေလးခု၏ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး  Master Plan ေရးဆြဲရာတြင္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သတိျပဳႏုိင္ရန္ ''Japan-Myanmar Seminar  for Urban Development and Housing 2017'' တြင္ မွ်ေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပး Dr.Hiroto IZUMI က ဆိုသည္။

Read more...

ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္မ်ား ဓာတ္အား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

အခန္းေလးခန္းမွ ၁၇ ခန္းအထိ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ႐ံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ ႐ံုးမ်ားလိုက္နာရမည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၃ဝ ရက္က ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 

Read more...

ထုိင္းေရာက္ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ လုပ္သားမ်ား အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ သက္တမ္းအတြင္း မိမိႏိုင္ငံမွႏိုင္ငံသား အတည္ျပဳခ်က္ မယူႏိုင္လွ်င္ ဖမ္းဆီးၿပီး ေနရပ္ျပန္ ပို႔မည္ဟု ထိုင္းအစိုးရ သတိေပး

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ျမန္မာ အပါအဝင္ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္လုပ္သားမ်ား ထိုင္းအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းအတြင္း မိခင္ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံသားအတည္ ျပဳခ်က္မရယူႏိုင္ပါက ဖမ္းဆီး၍ေန ရပ္ျပန္ပို႔မည္ဟု ထိုင္းအစိုးရမွသတိ ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။  ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားလုပ္သားမ်ားထဲမွ အ ေထာက္ထားမဲ့လုပ္သားအခ်ိဳ႕ကို ထိုင္းအစိုးရမွ ပန္းေရာင္ကတ္(ေခၚ)ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကတ္တို႔ကိုထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါကတ္ထုတ္ေပးထားသူမ်ားတြင္ ကတ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ရက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္၊ မတ္ ၃၁ ရက္တို႔တြင္ ကတ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ဟု ထိုင္းအစိုးရ၏ သတိေပးခ်က္အရ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ ရက္ ထုတ္ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Read more...

ကေလးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံး အိမ္သာအတြင္း ရဲတပ္သား တစ္ဦး ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆုံး

ကေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ကေလး ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံး အမ်ားသုံးအိမ္သာထဲတြင္ ရဲတပ္သားတစ္ဦး ႀကိဳးဆြဲခ်လ်က္ ေသဆုံးေနသည္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ ည ၈ နာရီေက်ာ္ခန္႔က ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

ေရးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ အတြင္း ေရလုပ္သား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အသတ္ခံရ

ေရး၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ေရးၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္အတြင္း က်ားေဖာင္လုပ္သားတစ္ဦးက ဓားျဖင့္ထိုး၍ က်ားေဖာင္ဦးစီး ခ်ဳပ္တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက သိရသည္။

Read more...

ပန္းဆိုးတန္း တာဝါရွိ ဓာတ္ေလွကား အတြင္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦး တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ပိတ္မိသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္ရွိ Pansodan Business Tower ၏ႏွစ္လႊာႏွင့္ သုံးလႊာအၾကား ဓာတ္ေလွကားအတြင္း၌ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းတစ္ဦး တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ပိတ္မိခ့ဲသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

ပုဂံ ေရႊဆံေတာ္ ဘုရားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းကို ဝင္ေၾကး ေကာက္ခံသြားမည္ ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀

ပုဂံဘုရား တစ္ဆူျဖစ္ေသာ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား သို႔တက္ေရာက္ျခင္းကို ဝင္ေၾကး ေကာက္ခံၿပီးခြင့္ျပဳသြားရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦး ေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ဘုရားပုထိုးမ်ားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ သူပမာဏ ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဝင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းအား လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း စတင္စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Read more...
Subscribe to this RSS feed
adv

adv

FacebookG+TwitterRSS