Main menu
HOT NEWS
adv
အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအား အေရးယူႏိုင္ရန္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔ သြားမည္

အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအား အေရးယူႏိုင္ရန္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔ သြားမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၂

အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအား အေရးယူႏုိင္ရန္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုသမဂၢသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။


 

အစည္းအေဝးသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ဦးေက်ာ္တင့္ ေဆြ၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ သူရဦးေအာင္ကို၊ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးသန္႔စင္ ေမာင္၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဦးဝင္းခိုင္၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရခုိင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။


ပထမဦးစြာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိေနသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘာတူ ညီခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံရန္ ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လက္ခံရာတြင္ စိစစ္မႈမ်ားလုပ္ ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္၊ လက္ခံ မည့္ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္၊ စိစစ္လက္ခံေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ စိစစ္လက္ခံၿပီးေနာက္ ယာယီေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ အစီအစဥ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ARSA အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္၊ မရမာႀကီးစသည့္ ဌာေနတိုင္း ရင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူနည္းစု ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို စနစ္တက်အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယာယီေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကို ထည့္သြင္းစီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းျဖင့္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ၿမိဳ၊ ဒိုင္း နက္ စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိရာ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ ဓေလ့၊ ထုံးတမ္း၊ ယဥ္ ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ မေပ်ာက္ ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရး အတြက္ပါရည္ရြယ္၍ UN-Habitat United Nations Human Settlements Programme ထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံ၍ စိစစ္မႈမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အျမန္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယာယီ ေနရာခ်ထားၿပီးေနာက္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္ မူလကထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ေရး၊ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိုပါ ၿခဳံငုံပါဝင္ေစမည့္ အစီအစဥ္အား ႕ၿ-ံေဘငအေအ ထံမွအ ႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း လမ္းကြန္ရက္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းစနစ္မ်ား၊ စာသင္ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ား စသည္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဆာင္ ရြက္ရန္၊ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရသည့္ တမန္းသားေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၉၃ ဦး အေျခအ ေနအျမန္ဆုံးသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အသက္မေသဘဲ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီး ေျခာက္ဦး ႏွင့္ ကေလးငယ္ သံုးဦးတို႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ေရး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတာင္းခံထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္လည္း ထပ္မံေတာင္းခံသြားရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား အေရးယူႏုိင္ေရး ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။


ထို႔အျပင္ နယ္ျခားေဒသလုံၿခဳံ ေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အဆင္မေျပသျဖင့္ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအား ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နုိင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ရဲခ်ဳပ္ အတူလိုက္ပါႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ကလည္း သီးျခားဖိတ္ၾကားထားခဲ့သျဖင့္ ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္ႏွင့္လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သံတမန္မ်ားအား ေမာင္ေတာ ေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရး အစီအမံမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည္တို႔ကို သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

 

Information Committee

Last modified onSaturday, 23 September 2017 13:54
Rate this item
(1 Vote)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191