Main menu
HOT NEWS
adv

တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနေသး ေငြေၾကးကိစၥ မွန္ကန္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၅

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ေအာက္ေျခအထိရွိေနေသးဟု ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးကေျပာသည္။ ဧၿပီ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး႐ံုး စုေပါင္းခန္းမတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွင္းလင္းပဲြ၌ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...

အစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မထူးျခားဟု ထင္ေနသူမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ဆိုသည္မွာ နတ္ေရကန္ထဲ ႏွစ္လိုက္သလို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းသြားျခင္းမ်ိဳး မရွိဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၅

အစိုးရသစ္၏ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မထူးျခားဟုထင္ေနသူမ်ားကို အေျပာင္းအလဲဆိုသည္မွာ နတ္ေရကန္ထဲႏွစ္လိုက္သလို ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းသြားျခင္းမ်ိဳးမရွိဟု ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။ ဧၿပီ ၄ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ံုးစုေပါင္းခန္းမတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွင္းလင္းပဲြ၌ ကနဦးမိတ္ဆက္ေျပာၾကားရာ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...

ၾကားျဖတ္ စည္း႐ုံးေရးကာလ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အခ်ဳိ႔တြင္ အေသးစားပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ ဟုဆုိ

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၄

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမတုိင္မီ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ကာလအတြင္း အေသးစားပဋိပကၡ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ EEOP မွသိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းလစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မိုင္း႐ွဴး၊က်ိဳင္းတံု၊ ေက်းသီးႏွင့္ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္ၿပီး က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ဳိ႕၏ကားမွန္မ်ား႐ုိက္ခြဲခံရေၾကာင္းသိရသည္။

Read more...

အက်င့္ဆိုး ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ တိက်သည့္ အေထာက္အထားျဖင့္ တိုင္ၾကားပါက အေရးယူသြားမည္ဟု နယ္လံုဝန္ႀကီးေျပာ

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၄

အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက တိက်ေသခ်ာသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တိုင္ၾကားလွ်င္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ကာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။ ဧၿပီ ၃ ရက္ကက်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၏အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၌ အႀကီးအကဲက ၫႊန္ၾကားသည္ႏွင့္ ျပည္သူအား ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ ကြာျခားေနၿပီး အက်င့္ဆိုးမေဖ်ာက္ ေသးေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက အထက္ပါအတိုင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား လက္ထဲတြင္ အာဏာသံုးရပ္ ရွိေနရမည္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တိုင္းတစ္ပါးသားက ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနပါက သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ကြၽန္ျပဳခံေနရၿပီဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၄

အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းရည္ျမင့္မားမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ စြမ္းရည္ျမင့္မားမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားမႈမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္သည္ကို အၿမဲသတိခ်ပ္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ေပးအပ္လာပါက ''တံုးတိုက္တိုက္ က်ားကိုက္ကိုက္စိတ္ဓာတ္''ျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အ ေျခအေန(Any Time, Any Where, Any How) တြင္မဆို ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ေလ့က်င့္ လုပ္ ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဧၿပီ ၁ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္တန္းျမင့္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္း၊ အထူးတပ္ဖြဲ႕ေလ့က်င့္ေရးကြင္း၌က်င္းပသည့္ အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕(အမ်ိဳးသမီး) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616