Main menu
HOT NEWS
adv
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို မလိုအပ္ပဲ အစည္းအေဝး မေခၚရန္ တိုင္းဧရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို မလိုအပ္ပဲ အစည္းအေဝး မေခၚရန္ တိုင္းဧရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားကို ခရုိင္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တာ၀န္ရွိပုဂိဳလ္မ်ားက မၾကာခဏအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေခၚယူေနျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနသည့္အတြက္ မလိုအပ္ပဲ အစည္းအေ၀းမေခၚရန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္ဗိုလ္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္ဗိုလ္က ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းတိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


“အေရးတႀကီးဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥမ်ားရွိတဲ့အခါ ခရုိင္ကေခၚလို႔ တိုင္းကေခၚလို႔ဆိုၿပီး သြားေရာက္ၾကတဲ့အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သူကို ေစာင့္ရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားမေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ပဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္၊ အခ်ိဳ႕ ျပႆနာရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္တဲ့ ကိစၥမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ျပႆနာနဲ႔ထိပ္တိုက္တိုးၿပီး မျဖစ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္ဗိုလ္ကေျပာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၏ဥကၠဌ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သူမ်ား ဆံုဆည္းရန္ခက္ခဲေနသျဖင့္ ျပႆနာမ်ားပိုမိုရႈပ္ေထြးလာေၾကာင္း ၄င္းကေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစိုးရအဖြဲ႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး၊စီးပြါးေရးက႑မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္၊ခရုိင္အဆင့္အႀကီးအကဲမ်ားကို ၃ လ ၁ ႀကိမ္အစည္းအေ၀းေခၚယူက်င္းပကာဌာနဆိုင္ရာမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိႈႏိႈင္းေစေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပုဂိဳလ္မ်ားတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္လုပ္ငန္းမ်ားလစ္ဟာမႈမရွိေစရန္ လစဥ္လုပ္ငန္းညိႈႏႈိင္းအစည္း အေ၀းမ်ားက်င္းပေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


“ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားကလည္း ခရုိင္အတြင္းအေရးႀကီးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ရံဖန္ရံခါအစည္းအေ၀းေခၚေလ့ရွိပါတယ္၊ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမဟုတ္ပဲ လိုအပ္မွသာရံဖန္ရံခါ အစည္းအေ၀းေခၚယူေလ့ရွိပါတယ္၊ သာမာန္ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖုန္း၊ဖက္စ္၊ VIBER မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ညိႈႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္၊ အေရးတႀကီးမဟုတ္တဲ့ကိစၥမ်ားကို အစည္းအေ၀းေခၚယူေနျခင္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ ျပန္လည္ထိန္းညိႈေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကိုယ္စား လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဌးကေျပာသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၇၂ ဦးတက္ေရာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

မ်ိဳးမင္းထြန္း(ျမစ္မခ)
#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191