HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

ဇာတ္ပ်က္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးမ်ားေခတ္

ဇာတ္ပ်က္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးမ်ားေခတ္

ျမတ္လိႈင္း

--------------

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔အတူ ဇာတ္ပ်က္အာဏာရွင္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြလဲ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး/ငယ္ ေတြက တိုင္းျပည္အာဏာကုိေရာ၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြကုိပါ အဓမၼဓားျပတိုက္ၿပီး ရသမွ်အကုန္ယူခဲ့သလုိ ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီး ေတြကလဲ ရသမွ်ယူခဲ့ၾကတယ္။ ဇာတ္ပ်က္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးေတြနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ ႀကံခဲ့ၾကလို႔ ျမန္မာျပည္ဟာ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးေတြ၊ ဇာတ္ပ်က္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြကေတာ့ တစ္ သက္စားမကုန္ႏိုင္ေအာင္ခ်မ္းသာသြားၾက ပါတယ္။

အခု ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါးအေရာက္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က က်ဆုံးသြားၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေလာင္းရိပ္ကေတာ့ လႊမ္းမိုးေနတုန္းပါ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ပ်က္စီးသြားေပမယ့္ ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ေတြကေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာ ရွင္သန္ေနတုန္း ပါပဲ။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြက္ အခက္ အခဲေတြ ေနရာေပါင္းစုံမွာ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ရွိေနသလို ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ခက္ခဲမႈ ေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတုန္းပါ။ အခုသတင္းေတြထြက္ေပၚေနတာက စက္သုံးဆီေတြကုိ အစုိးရစက္သုံးဆီျဖန္႔ျဖဴး ေရးေတြကေန မတ္လကုန္မွာ မျဖန္႔ျဖဴးခိုင္း ေတာ့ဘဲ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကုိပဲ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ျပဳေတာ့မယ္ဆိုတဲ့သတင္းပါ။ ေအာက္ေျခစက္ သုံးဆီျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့(ဥပမာ-စက္သုံးဆီျဖန္႔ျဖဴး ေရးဆိုင္ေတြက မန္ေနဂ်ာ)မန္ေနဂ်ာေတြရဲ႕ မေက်နပ္သံေတြကုိလည္း ၾကားေနရပါတယ္။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကုိ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္က အစုိးရအတြက္ ယႏၲရား ေတြလည္ပတ္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ေအာင္ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့တာပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာလည္း အရပ္ သားအစုိးရလက္ေအာက္က ဌာနဆိုင္ရာေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီစနစ္ဟာ လုိအပ္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာကတည္းက ဗ်ဴ႐ို ကရက္ႀကီးေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္အရာရွိ ႀကီးေတြကေန အရပ္ဘက္ဌာနဆိုင္ရာေတြကုိ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကတာပါ။ ေျပာေနၾကတဲ့အတိုင္း ဌာနဆိုင္ရာေတြအတြက္ မိုးက်ေရႊကုိယ္ေတြ ပါပဲ။ အာဏာရွင္ကုိ အတုခုိးၿပီး တိုင္းျပည္ ဘ႑ာကုိ ရသမွ်အကုန္ အိတ္ထဲထည့္ၾကတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဇာတ္ပ်က္ေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ အဆင့္ဆင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္။ ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ေတြဟာ ႀကိဳးနီစနစ္ကုိ အသုံးခ်ခဲ့ပါတယ္။ အခု အရပ္သားအစုိးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးနီစနစ္ဟာ လြတ္ လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတာကုိ သိခဲ့ပါတယ္။


ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလကုိ က်င့္သုံးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးနီစနစ္ကုိ ဖ်က္ ႏိုင္သမွ်ဖ်က္တဲ့ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ ေပမယ့္ ဌာနဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္က ဥပေဒကုိ လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ၿပီး ခုိးယူ ေနၾကတုန္းပါ။ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အာဏာ ျပေနၾကတုန္းပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ တိုင္းျပည္အသစ္ ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အရပ္သား အစုိးရက ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ဝန္ႀကီးေတြကုိ ခန္႔အပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဝန္ႀကီးေတြေအာက္က အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ကေန အနိမ့္ဆုံးအႀကီး အကဲေတြအထိ အသစ္မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးပါ ဘူး။ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဆန္တဲ့အက်င့္ေတြ၊ အာဏာ ရွင္ဆန္တဲ့အျပဳအမူေတြ ေပ်ာက္ေအာင္ မကုိင္တြယ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အသစ္မေျပာင္းႏိုင္ေသး တာကုိ ျပည္သူေတြ နားလည္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ လာဘ္စားမႈေတြနဲ႔အတူ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြ ကုိ အလြဲသုံးစားမႈေတြက ရွိေနတုန္းပါ။ တိုင္း ျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္မႈေတြအတြက္လဲ ဌာနဆိုင္ရာေတြအတြက္ အသုံးျပဳေငြကုိ အဆင့္ဆင့္ အလြဲသုံးစားလုပ္ မႈေတြက ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။


ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေခတ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီအခ်ိန္မွာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ေတြကုိ အျမစ္ကစၿပီး ဆြဲႏုတ္ပစ္ႏိုင္ဖို႔ အေရး ႀကီးလိုအပ္ေနပါၿပီ။ အခုေခတ္ျပည္သူေတြဆီကေန တိုက္႐ိုက္လာဘ္စားမႈေတြ နည္းပါးသြား ၿပီလုိ႔ဆိုရေပမယ့္ဌာနတြင္းက ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ို ကရက္ေတြရဲ႕ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကုိ အလြဲသုံးစား လုပ္ေနတာေတြ ရွိေနတုန္းပါ။ ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ို ကရက္ေတြရဲ႕ အတၱစိတ္ကုိ မခ်ဳိးႏွိမ္ႏိုင္ရင္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကုိ တည္ေဆာက္လုိ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတာ ကလည္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိလည္း ကြၽမ္းက်င္စြာ လက္တစ္လုံး ျခားလိမ္လည္ၿပီး တိုင္းျပည္ဘ႑ာကုိ မိမိကိုယ္ က်ဳိးစီးပြားေတြအတြက္ ခုိးယူေနတုန္းပါ။ အခု အရပ္သားအစုိးရ တက္လာတဲ့အခါ မွာလည္း ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြက သူတို႔ စားေပါက္ပိတ္မယ္ထင္ၿပီး အရပ္သားအစုိးရ ကုိ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ေအာင္ ဖန္တီး ေနၾကပါတယ္။


ဒီျပႆနာႀကီးကုိ အရပ္သားအစုိးရအေနနဲ႔ အလြန္အင္မတန္ခက္ခဲစြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ရမွာပါ။ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာ အဘက္ဘက္က ပ်က္စီးခဲ့တဲ့တိုင္းျပည္ကုိ ျပန္တည္ ေဆာက္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရဦးမွာပါ။ တိုင္းျပည္ပ်က္ႀကီးကုိ ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ လမ္းစကုိေတာင္ ရွာေဖြေနရတုန္းဆိုရင္ ပုိမွန္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလမ္းစကုိ ရွာမေတြ႕ေအာင္၊ လမ္းစရွာေတြ႕ေပမယ့္ ဆက္မေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာရွိေနတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးေတြက ေဖ်ာက္ ကြယ္ထားဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပါ။ အရပ္သား အစုိးရဟာ ဒီဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးေတြရဲ႕ လိမ္ညာ ခံေနရသလိုျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒီလိုဗ်ဴ႐ိုကရက္ ႀကီးေတြရဲ႕ လိမ္ညာမႈေတြကုိ ျပည္သူေတြလည္း သိေနခဲ့ၾကပါတယ္။ အရင္စစ္အာဏာရွင္ေတြ ခန္႔အပ္ထားခဲ့တဲ့ ဌာနေပါင္းစုံကအႀကီးအကဲ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြကစၿပီး ေအာက္ေျခဝန္ထမ္း ေတြအထိ က်င့္သုံးေနတဲ့ အလြဲသုံးစားမႈေတြ ကုိ စၿပီးကုိင္တြယ္ရမွာပါ။ အရပ္သားအစုိးရ ဝန္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ကုိ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ျပန္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ထားတစ္ခုထဲနဲ႔ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ ႏိုင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိမရပ္တည္ႏိုင္ရင္ သူတို႔ လက္ေအာက္ကဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ျပန္ဖ်က္ဆီး ျခင္းကုိ ခံရႏိုင္ပါတယ္။ အရပ္သားအစုိးရဝန္ ႀကီးေတြကုိယ္တိုင္ေတာင္ ဇာတ္ပ်က္အာဏာ ရွင္ဆန္ဆန္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီလုိသာ ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ ရဲ႕ အဖ်က္အင္အားကုိ မလြန္ဆန္ႏိုင္ရင္ ျပည္သူ ေတြကလဲ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အရပ္သားအစုိးရကုိ ျပည္သူ ေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါၿပီ။


ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သုံးႏွစ္နီးပါးေလာက္အၾကာမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ စၿပီးျဖစ္မလာလုိ႔ရွိရင္ အရပ္သားအစုိးရအတြက္ အခက္အခဲကုိ ႀကီး မားစြာ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြကလည္း ေကာင္းမွာမဟုတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။


ဒီဗ်ဳ႐ိုကရက္တိုက္ဖ်က္ေရးကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ မီဒီယာေတြ၊ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းတိုက္ ဖ်က္ရေတာ့မွာပါ။ တရားစီရင္ေရးရဲ႕ ယိမ္းယုိင္ ေနမႈကုိ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏိုင္သလို ဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကုိ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမွာပါ။ တံစုိးလက္ေဆာင္ယူၿပီး ေအာင္ရဲေထြးအမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္၊ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးတို႔ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ တရားေရးမွာ တရားစြဲဆိုခဲ့သလို က်န္းမာေရး နဲ႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ အစားအေသာက္နဲ႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA)ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကုိ လာဘ္စားမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးတရားစြဲလိုက္သလို အက်င့္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးေတြ ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ ၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္ရေတာ့မွာပါ။


ဒါကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြ တစ္လႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွာ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲေတြရဲ႕ ျခစားမႈေတြကုိ ေဖာ္ ထုတ္အေရးယူႏိုင္ဖို႔ အဓိကအခ်က္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ ဒီလိုဇာတ္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကုိ အျမစ္ျပတ္တိုက္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားအစုိးရအတြက္ က်န္ ရွိေနေသးတဲ့ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြ ယုံၾကည္ေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ေဆာင္ ရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ။

 

ျမတ္လိႈင္း

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top