HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

ဝါး႐ုံပင္ေပၚက လူမ်ား  

ဝါး႐ုံပင္ေပၚက လူမ်ား   

မွဴးအိမ္ဇင္

''ပ်င္းေသာသူ အတတ္ပညာမရႏိုင္
အတတ္ပညာမရွိေသာသူ ဥစၥာမရႏိုင္
ဥစၥာမရွိေသာသူ မိတ္ေဆြမရႏိုင္
မိတ္ေဆြမရွိေသာသူ ခ်မ္းသာမရႏိုင္''

ေလာကနီတိက အထက္ပါအတိုင္း ဆိုထား၏။ ရွင္းျပစရာ မလိုအပ္ေအာင္ပင္ ၿပီး ျပည့္စံုေသာအဆိုအမိန္႔ အဆံုးအမတရား ျဖစ္၏။ ယေန႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ခ်မ္းသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲသူဟူေသာ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္ ျဖစ္တည္ေန၏။ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္းသည္ ကံကံ၏အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ဟု လူၿပိန္း ေတြးေတြးမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အေျဖတစ္ခုက ရလာႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိေပ။ အခ်ဳိ႕လူမ်ား ဘာေၾကာင့္ဆင္းရဲေနၾကသနည္း။ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယနည္းၾက၍ ဆင္းရဲသည္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ ယင္းတို႔သည္ ပ်င္းရိသူမ်ားလည္းျဖစ္၏။ အခ်ိန္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးမခ်တတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။ မိမိတတ္ အပ္ထားေသာ ပညာအတတ္ပညာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ ျခင္းမရွိသည့္အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္မိ၍ လည္း ျဖစ္ေပ၏။ ¤င္းအျပင္ အေပ်ာ္အပါး အေသာက္အစား ခံုမင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ေပ၏။

အခ်ဳိ႕လူမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ေနၾကသနည္း။ ေလာကတြင္ အဆင္ေျပေျပ ေနထိုင္ၾကသနည္း။ ¤င္းတို႔သည္ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယကို အခ်ိန္တိုင္း အခ်ဳိးညီစြာအသံုးခ်ခဲ့ ၍ျဖစ္၏။ အႀကိမ္တစ္ရာေျမာက္ ဆံုး႐ႈံးသြား သည့္တိုင္ တစ္ရာ့တစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳးစား ရန္ အားစိုက္ျပင္ဆင္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေလာကဓံလႈိင္းႀကီးေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္၊ ဘဝေလွကို မွန္မွန္ေလွာ္ခတ္သြားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လႈိင္းႀကီးေလွေအာက္ဟူေသာ ဘဝအဓိပၸာယ္ကို နားလည္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ လူ႔ဘဝတြင္ အခ်ိန္သည္ တန္ဖိုးအရွိဆံုး အရာတစ္ခုျဖစ္၏။ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ အခ်ိန္၏ တန္ဖိုးရွိပံု နိယာမ ေက်ညက္ၾကမည္မဟုတ္ ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာေလ ေလ အခ်ိန္သည္ ေရႊေငြဥစၥာႏွင့္ လဲ၍မရႏိုင္ ေအာင္ တန္ဖိုးရွိမွန္း သိလာၾက၏။ အခ်ိန္ သည္ စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္တစ္စင္းပမာျဖစ္ ၏။ ယေန႔ စီးဆင္းသြားေသာ ျမစ္ေရသည္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထိုေနရာတြင္မရွိေတာ့သည္ ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ရမည္ ျဖစ္၏။


'အသံုးမျပဳေသာသံသည္ သံေခ်းတက္၏။ ေရစီးေရဝင္မရွိေသာေရသည္ သန္႔ရွင္းမႈ ကင္း၏။ ထိုနည္းတူစြာ ထၾကြႏိုးၾကားမႈမရွိေသာ စိတ္စြမ္းအင္သည္ ကုန္ခန္းသြားတတ္၏''ဟု လီယိုနာဒိုဒါဗင္ခ်ီက ဆိုထားခဲ့ဖူး၏။ လူရယ္ဟုျဖစ္လာလွ်င္ အသံုးမတည့္ ေသာေနရာမရွိ၊ ၎အတြက္ အသံုးတည့္ေသာ ေနရာတစ္ခုရွိမည္၊ မေရြးခ်ယ္တတ္၍ျဖစ္မည္၊ မလုပ္ခ်င္၍သာျဖစ္မည္။ တံငါသည္ ေရတြင္ကြၽမ္း၏၊ မုဆိုးသည္ ေတာတြင္က်င္လည္၏။ တံငါသည္ သူ႔အတတ္ ပညာျဖင့္ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်ႏိုင္စြမ္းရွိ၏။ ေရ တက္ေရက် ေရစီးေရလာကို ခ်ိန္ဆ၍ မည္သည့္ေနရာ ကြန္ခ်က္ပစ္လွ်င္ ပိုက္တားလွ်င္ ငါးႀကီးငါးေကာင္းရႏိုင္သည္ကို ခန္႔မွန္းတတ္၏။ မုဆိုးသည္လည္း မည္သည့္ရာသီ မည္သည့္ေတာတြင္ အဘယ္ကဲ့သို႔သားေကာင္မ်ဳိး ကို ဖမ္းဆီးရႏိုင္စြမ္းသည္ကို တြက္ဆႏိုင္စြမ္း ရွိ၏။


ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတြင္ မည္သုိ႔ေသာဝါသနာပါရမီရွိသည္ကို မတြက္ဆတတ္၍လားမသိ။ အခ်ဳိ႕ပညာတတ္လူငယ္ ေလးမ်ား အလုပ္သံုးေလးခု၊ ကုမၸဏီသံုးေလးခု စသျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ၾကသည္ကို ျမင္ဖူး၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕အခ်ိန္မ်ား သာ ေၾကြပဲ့သြား၏ အထာကမက်ျဖစ္ၾက၏။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေခတ္စနစ္အရ စားဝတ္ေနေရးကို ပိုမိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ဟူေသာ စိတ္မ်ားရွိေကာင္းရွိမည္။ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ တစ္ခုကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲမလုပ္ခ်င္ဘဲ ဟိုခုန္သည္ခုန္ခ်င္သည့္စိတ္ ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္၏။ လက္ရွိ လုပ္ေနေသာအလုပ္က လစာနည္း၍ လစာမ်ား ေသာအလုပ္သို႔ ေငြေရးေၾကးေရးကိုၾကည့္၍ သြားလုပ္သည္လည္းရွိ၏။ လက္ရွိစက္႐ုံထက္ ေနာက္လုပ္မည့္စက္႐ုံက အလုပ္သက္သာ၍ လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္ မၾကာမီပင္ ေနာက္အလုပ္တစ္ခု၊ စက္႐ုံတစ္ခု သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကျပန္သည္။ အခ်ိန္မ်ား သာ ကုန္ဆံုးသြား၏ ဘဝက အနည္မထိုင္ၾက။


မည္သည့္အရာမဆို ငုပ္မိသဲတိုင္ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ဆိုသည့္အတိုင္း က်င့္ႀကံသင့္ ၏။ ယင္းအတိုင္း က်င့္ႀကံ၍ ေအာင္ျမင္သြား သည့္သာဓကတစ္ခုကို ေျပာျပခ်င္ပါ၏။ တစ္ခါက ဗာရာဏသီျပည္တြင္ အတတ္ ပညာမ်ဳိးစံုတတ္ကြၽမ္းေသာ ဆရာႀကီးတစ္ဦး ရွိ၏။ ဆရာႀကီးထံသို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တပည့္မ်ား လာေရာက္ပညာသင္ၾက၏။ တပည့္မ်ားထဲမွ ဥာဏ္ရည္အနိမ့္အျမင့္အလိုက္ ဥာဏ္ရည္ျပည့္ဝသူကို အတတ္ပညာေလးငါးမ်ဳိး စသျဖင့္သင္ၾကားေပးၿပီး ဥာဏ္ရည္နိမ့္ပါးသူကို အတတ္ပညာတစ္မ်ဳိးေလာက္သာ သင္ ေပး၏။ တပည့္မ်ားထဲတြင္ ဥာဏ္ရည္ျမင့္သူ အမ်ားအျပားပါလာရာ အတတ္ပညာ ေလးမ်ဳိး ငါးမ်ဳိးစီ သင္ၾကားေပးၿပီး တစ္ဦးတည္း ပါဝင္လာေသာ ဥာဏ္ရည္နိမ့္သူကိုျဖင့္ အိုးလုပ္နည္း ပညာတစ္ခုသာ သင္ၾကားေပးၿပီး ေနရပ္အသီး သီးတြင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ေစ၏။


ဤတြင္ ပညာေလးမ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိးတတ္ေျမာက္ သြားေသာတပည့္မ်ားသည္ ဟိုပညာျဖင့္ ႀကီး ပြားမလိုလို သည္ပညာျဖင့္ ႀကီးပြားမလိုလိုလုပ္ ရင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ ဘဝျဖင့္သာ စီးပြားမျဖစ္ၾကေပ။ အိုးလုပ္ငန္းအတတ္ပညာတစ္ခုတည္း သာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္သြားသည့္ တစ္ဦး တည္းေသာတပည့္သည္ကား ႀကိဳးစား၏။ ဝီရိယရွိ၏၊ ယင္းေၾကာင့္ လွပခိုင္ခံ့ၿပီး ေစ်းကြက္ ဝင္ေသာ၊ လွပဆန္းသစ္ေသာအိုးမ်ားကို ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့၏။ ေနာင္အခါ အုိးလုပ္ငန္းျဖင့္ ခ်မ္း သာၾကြယ္ဝေသာလုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီးဘဝ ေရာက္သြားေလ၏။


ထိုအခါ အတတ္ပညာ ေလးမ်ဳိးငါးမ်ဳိး သင္ၾကားသြားေသာတပည့္မ်ား ဆရာႀကီးထံ ေရာက္လာၾကၿပီး ပညာတစ္မ်ဳိးသာ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္သူက ႀကီးပြားေနၿပီး သူတို႔က် ဘာေၾကာင့္ မႀကီးပြား၊ မခ်မ္းသာရသလဲ ေမး ခြန္းထုတ္ၾက၏။ ထိုအခါ ဆရာႀကီးက တပည့္တစ္ဦးကို ဝါး႐ုံပင္ေပၚတက္ေစၿပီး က်န္သူမ်ားအား ၾကည့္ေစ၏။ ယင္းေနာက္ ေအာက္မွေန၍ ဝါး႐ုံကို ဝိုင္းဝန္းလႈပ္ၾကေစ၏။ ဝါး႐ုံပင္ထက္မွ တပည့္သည္ ေအာက္ကိုက်မည္စိုး၍ ဟို ဝါးပင္ဆြဲဖယ္ သည္ဝါးပင္ဆြဲဖယ္ျဖင့္ ေဆာက္ တည္ရာမရ ျဖစ္ေန၏။ ေနာက္ဆံုးမွ အသိ တစ္ခုဝင္ကာ ဝါးပင္ႀကီးတစ္ပင္အား အမိအရ ဖမ္းဆုပ္ထားမွ ျဖစ္ေျခေတာ့မည္ဟု ေတြးမိ ကာ ဝါးပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆြဲကိုင္ထားမွ ေအာက္သို႔က်မည့္အႏၲရာယ္ က လြတ္ေျမာက္သြားေလ၏။


ထိုအခါမွ ဆရာႀကီးသည္ ဝါး႐ုံပင္ေပၚမွတပည့္အား ေအာက္သို႔ဆင္းေစၿပီး ''မင္းတို႔ ဘာေၾကာင့္ မႀကီးပြားမခ်မ္းသာသလဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾကၿပီလား''ဟု ေမးေလ၏။ ယင္းအခါ တပည့္မ်ားသည္ ဟိုစပ္စပ္သည္စပ္စပ္ အသံုးမခ်ဘဲ မိမိႏွင့္အလိုက္ဖက္ဆံုး၊ ဝါသနာ အပါဆံုး၊ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေစမည့္ အတတ္ပညာကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲအသံုးခ်မွ ႀကီးပြားခ်မ္း သာလာမည္ကို သေဘာေပါက္ သိရွိသြားၾက ေလ၏။ ေလာကတြင္ လူတိုင္း လိုအင္ဟူသမွ် ျပည့္ဝသည္မွာ ရွား၏။ ယေန႔လူငယ္မ်ား အခ်ိန္အေလအလြင့္မရွိေစရန္ ဝါသနာပါရာ တတ္ကြၽမ္းရာပညာကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ သင့္၏။ လုပ္သည့္အခါလည္း လက္ေတြ႕က် ရန္ လိုအပ္၏။ ဗ်ာမ်ားမေနသင့္ ေတြေဝမေန သင့္ေပ။


ယင္းနည္းတူ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈ ေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္လည္း က်င့္သံုးသင့္၏။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလုပ္တစ္ခုကို ဦးစီးလုပ္ ကိုင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္ တတ္ကြၽမ္းရန္လို၏။ အေၾကာင္းေတာ္လို႔ ေတာင္ေပၚ ေရစီးသလို င႐ုတ္သီးခူးရာကေန မင္းေလာင္း တင္ေျမႇာက္ခံရသူလိုမ်ဳိး မျဖစ္သင့္၊ ျဖစ္လာခြင့္ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ မိမိ၏လုပ္ငန္းကို ကြၽမ္းက်င္ရန္လို၏။ ဟိုလူေျပာသည္လူေျပာ နားေယာင္ၿပီး စမ္းတဝါးဝါး မလုပ္သင့္။ စီမံခန္႔ခြဲခံရသည့္ လက္ေအာက္ခံ ဝန္ထမ္းမ်ား နစ္နာမႈရွိသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ လည္း ဒုကၡလႈိင္းလံုးႀကီးမ်ားေအာက္တြင္ ပိသြားႏိုင္မည္ကို သေဘာေပါက္ေစလို၏။ သို႔မွသာ ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကို လင္းလက္စြာ အတူတကြ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေလ၏။ 

မွဴးအိမ္ဇင္

 #theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top