HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

အေသးစားအဂတိလုိက္စားမႈမ်ား မက်ဆင္းရျခင္းမွာ ဌာနတြင္းလာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ဟုဆုိ

အေသးစားအဂတိလုိက္စားမႈမ်ား မက်ဆင္းရျခင္းမွာ ဌာနတြင္းလာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ဟုဆုိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂ဝ - အေသးစားအဂတိလုိက္စားမႈမ်ား မက်ဆင္းရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ အ႐ုိး စြဲေနသည့္ဌာနတြင္းလာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

ေမ ၂ဝ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရာ၌ ¤င္းက အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းတုိ႔၏က်ဴးလြန္မႈကုိလာေရာက္စစ္ေဆးေသာ အရာရွိႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္က ျဖစ္ရပ္မွန္အားေဖာ္ထုတ္အေရးယူရမည့္အစား က်ဴးလြန္မႈမ်ားေပါ့ေလ်ာ့ေအာင္ ဖုံးဖိျပဳျပင္ေပးေနေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

''ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားအဂတိလုိက္စားမႈမ်ား မက်ဆင္းရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသည္ ႐ုံးဌာနမ်ားတြင္ အ႐ုိးစြဲေနသည့္ ဌာနတြင္းအဂတိလုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆုိတာေရွ႕ဖံုးမွ-သိသာထင္ရွားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားတြင္လည္း ေအာက္ကေနၿပီး ေတာ့ အထက္ကို ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ား ေတြ႕ရွိေနရသလုိ ေအာက္ေျခက အက်င့္ေဖာက္ျပန္မႈကုိ က်ဴးလြန္ တဲ့အခါမွာ အထက္ကလာစစ္ေဆးတဲ့အရာရွိႀကီးမ်ား ကုိယ္တုိင္က ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆး အေရးယူရမည့္အစား က်ဴးလြန္ ေသာအျပစ္မ်ားကုိဖုံးဖိျပဳျပင္ေပးခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ေပါ့ေလ်ာ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့မႈမ်ားကုိလည္း ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေတြ႕ရွိအေရးယူဖုိ႔လုပ္ေနတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ႀကီးမ်ား အေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္ကသက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာတုိင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္ မႈနည္းေစတဲ့ တကယ့္အေၾကာင္း အရင္းက ဌာနတြင္းအဂတိလုိက္ စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိပါတယ္'' ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ဥပေဒအရအဂတိ ျပစ္မႈ ေျမာက္ရန္မွာ ရာထူးတာဝန္အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ျခင္းဆုိသည့္အခ်က္ ၂ ခ်က္ စလုံးထင္ရွားဖုိ႔လုိသလုိ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းလုပ္ထုံးလုပ္ နည္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ ဘ႑ာေငြ ဆုံး႐ႈံးျခင္းလည္း ထင္ရွား ရန္လုိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္ရွင္သည္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတစ္ခုတည္းကုိသာ ကုိင္စြဲထားရသည္ျဖစ္၍ ယင္းဥပေဒႏွင့္မၿငိ လွ်င္ အျခားမည္သည့္ဥပေဒႏွင့္မွ် စြဲဆုိ၍မရေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန သုိ႔ မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပး ရသည့္ အမႈတခ်ိဳ႕သည္ သက္ဆုိင္ ရာဥပေဒအရ ဆက္လက္ တရား စြဲဆုိနုိင္ရန္အတြက္္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းေရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအပုိင္းမွာပါ ၄င္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈမရွိၾကျခင္း၊ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵမရွိျခင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းစသည့္ တာဝန္ခံမႈ စံႏႈန္းနိမ့္က်ျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္၏စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာအ ဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း လည္း ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

''လုပ္ငန္းခြင္ အခက္အခဲ တခ်ိဳ႕ကုိ အခုလုိရွင္းျပေနတာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာဝန္ရွိမႈကုိေရွာင္ လႊဲလုိတဲ့အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ကေတာ့ ငုတ္မိသဲတုိင္ တက္ႏုိင္ဖ်ားေရာက္ဆုိသလုိ ဒီတာဝန္ကုိယူထားၿပီး ၿပီဆုိမွေတာ့ ဘယ္ေလာက္အခက္အခဲရွိရွိျဖစ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေတြအားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ ဖ်က္ေရးကုိစိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာႏွင့္ ဆက္လက္အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

MO

#DemocracyToday | #YangonMediaGroup

Rate this item
(0 votes)
YMG

back to top